2017: Sportimpuls Kinderen op Sportief Gewicht

Overgewicht is vaak één van de speerpunten in gemeentelijk gezondheidsbeleid. En dat is niet voor niets. In de afgelopen dertig jaar zijn overgewicht en obesitas flink toegenomen. Gemiddeld heeft  één op de acht Nederlandse kinderen overgewicht.

Wil je als sportvereniging ook streven naar een samenleving waarin kinderen gezond opgroeien zonder de belemmeringen en gezondheidsrisico's van obesitas? In 2017 start de Sportimpuls Kinderen op Gezond Gewicht. Hier kun je als sportvereniging (gezamenlijk met andere partijen zoals de gemeente) bij aansluiten door een subsidie aan te vragen voor een van de specifieke interventies.

Het Ministerie van VWS stelt in 2017 via het programma Sport en Bewegen in de Buurt 1,8 miljoen euro beschikbaar om kinderen van 0 tot 4 jaar met (risico op) overgewicht en obesitas en jeugd van 4 tot 18 jaar met (ernstig) overgewicht te stimuleren om gebruik te maken van passend sport- en beweegaanbod. Met als einddoel dat zij blijven sporten en bewegen als onderdeel van een gezonde(re) leefstijl.

Lokale sport- en beweegaanbieders kunnen vanaf 9 januari 2017 tot 23 februari, 14.00 uur bij ZonMw een subsidieaanvraag indienen voor de Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht (KSG). Maar zij kunnen dit niet alleen! Zij werken hierbij samen met de lokale (jeugd)gezondheidszorg, kinderopvang, scholen en eventuele andere partners uit de gemeente. Stimuleer lokale partijen in de gemeente om een subsidieaanvraag in te dienen! Kijk voor de alle voorwaarden en de procedure op de website van ZonMw.

Wil je meer weten over dit initiatief? Kijk dan op de website van de Sportimpuls Kinderen op Sportief Gewicht of neem voor specifieke vragen contact op met NOC*NSF.