Een vereniging oprichten

Wil je een nieuwe vereniging beginnen? Dan zijn er een aantal dingen die je bij verschillende instanties moet regelen. Hieronder lees je de stappen die je moet volgen om een vereniging op te zetten.

1. Maak duidelijke plannen

Het is goed om voor jezelf voordat je aan het oprichten van een vereniging begint, te weten waar je aan begint. Wat is je doelgroep? Hoe gaat je vereniging eruit zien? Wat is je missie en hoe wordt de vereniging bestuurd? Leg dit vast in een verenigingsplan. Dit plan kun je later gebruiken als opzet voor het beleidsplan.

2. Stel statuten op en laat ze vastleggen bij de notaris

In de statuten worden de basisregels voor je vereniging of stichting vastgelegd. Meer over het opstellen van statuten, het huishoudelijk reglement en voorbeelden daarvan lees hier.

3. Schrijf de vereniging in bij de Kamer van Koophandel

Wanneer de vereniging volledige rechtsbevoegdheid heeft, dien je deze in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Doe dit op tijd, want totdat je bent ingeschreven, ben je als bestuurder hoofdelijk verantwoordelijk voor wanprestaties. Ook latere wijzigingen in je bestuur dien je door te geven aan de Kamer van Koophandel.

4. Sluit een zakelijke rekening af

Om het betalingsgemak te verbeteren en vooral om de geldstromen van de vereniging gescheiden te houden van je privéfinanciën, is het verstandig om een zakelijke rekening te openen. Daarnaast maakt het het betalingsverkeer uniformer doordat de rekening daadwerkelijk op naam van de vereniging staat. Een dergelijke rekening kun je altijd openen als je ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel en kost een tiental euro's per maand. 

5. Sluit de vereniging aan bij de KNWU

Met ruim 250 verenigingen die zich hebben aangesloten bij de KNWU, zijn er door heel Nederland KNWU-verenigingen te vinden. Aansluiting bij de KNWU betekent onderdeel zijn van de wielerbond waar zowel breedtesport als topsport een plek vindt en waar beide groepen van elkaar kunnen leren. Dit unieke aspect maakt dat kennis onderling gedeeld kan worden en dat renners zichzelf kunnen ontwikkelen van jeugdrenner tot misschien wel een succesvolle profwielrenner. Dit gebeurt natuurlijk bij de verenigingen; de verenigingen zijn nog steeds de hoeksteen van de sport.

Daarnaast biedt aansluiting bij de KNWU ook op praktisch gebied voordelen. Leden van de vereniging kunnen door heel Nederland deelnemen aan wedstrijden en competities. Daarnaast zijn aangesloten verenigingen verzekerd en kunnen verenigingen zelf ook wedstrijden organiseren zonder hier extra aansluitingskosten voor af te hoeven dragen.

Verenigingen

Lid worden van de KNWU kan al in een paar stappen. Volg de onderstaande stappen:

  • Stuur een afschrift van de statuten en de Kamer van Koophandel naar de KNWU;
  • Vul het aansluitingsformulier geheel en correct in en zend deze naar de KNWU. Het aansluitingsformulier is op te vragen bij het Uniebureau.

 De voorwaarden om lid te worden zijn de onderstaande:

  • De vereniging moet uit minstens 20 leden bestaan, waarvan 10 licentiehouders;
  • De factuur met aansluitingskosten moet voldaan worden.

Stichtingen

Door het aansluiten van de stichting bij de KNWU kun je wedstrijden organiseren en ben je bovendien goed verzekerd. Om een stichting aan te sluiten bij de KNWU, moeten de volgende documenten toegezonden worden;

  • Stuur een afschrift van de statuten en de Kamer van Koophandel naar de KNWU;
  • Vul het aansluitingsformulier geheel en correct in en zend deze naar de KNWU. Het aansluitingsformulier is op te vragen bij het Uniebureau.

Verder moeten de aansluitingkosten voldaan worden. Wanneer dit is gebeurd, zal de aansluiting definitief gemaakt worden.

Indien er specifieke vragen zijn aangaande de aansluiting van een nieuwe vereniging of stichting, kun je altijd contact opnemen met het Uniebureau. Wil je meer weten over het verschil tussen een stichting en een vereniging? Lees dan dit artikel op NL Penningmeester. 

Lees hier de reglementen aangaande de aansluiting van een stichting of vereniging bij de KNWU.

Meer informatie