Actueel

Voor wedstrijden die onder de auspiciën van de KNWU worden georganiseerd, gelden er bepaalde regels en voorschriften. Deze kunnen jaarlijks gewijzigd worden. Daarom is het als organisator van groot belang om op de hoogte te blijven van de geldende regels en voorschriften. 

Jaarlijkse Besluiten

De Jaarlijkse Besluiten zijn een belangrijke leidraad in de organisatie van wedstrijden. Het is dan ook aangeraden om de besluiten goed door te nemen voor aangevangen wordt met het opstarten van de organisatie. Bij twijfel over de regelementen kan altijd contact opgenomen worden met de medewerker voor de desbetreffende discipline.

Neem elk jaar de meest recente versie van de Jaarlijkse Besluiten door om op de hoogte te blijven van de geldende regels en afspraken. Klik hier om naar de meest recente versie van de Jaarlijkse Besluiten te gaan.

Reglementen

De KNWU heeft verschillende reglementen die regelmatig vernieuwd en aangepast worden. Naast algemene inleidende reglementen, bestaan er ook disciplinespecifieke reglementen.

Alle reglementen zijn altijd terug te vinden op de KNWU-site. Klik hier om naar het overzicht van reglementen te gaan.

Competities

Onder auspiciën van de KNWU worden in de verschillende disciplines voor verschillende categorieën competities georganiseerd. Een competitie bestaat uit verschillende wedstrijden, waarbij naast een daguitslag ook een algemeen klassement wordt opgemaakt. De KNWU voorziet in verschillende zaken rondom de competitie, waaronder de leiderstrui en andere bijbehorende zaken.

De huidige competities in de verschillende disciplines worden vermeld in de Jaarlijkse Besluiten. Het is mogelijk om met je wedstrijd aan te sluiten bij een van de bestaande competities (indien aan alle gestelde voorwaarden wordt voldaan). Neem hiervoor contact op met de medewerker op het Uniebureau voor de desbetreffende discipline of de organisatoren van de competitie.

Meer informatie

  • Onder het menukopje J&R zijn op de KNWU-website de Jaarlijkse Besluiten en reglementen te vinden. Wanneer er een aanpassing wordt gedaan aan een van deze documenten, zal de meest recente versie altijd op deze webpagina geplaatst worden.
  • Jaarlijks wordt naar de organisatoren een mailing verzonden met daarin nogmaals alle informatie en eventuele wijzigingen ten opzichte van het vorige jaar. Deze mailing is ook te verkrijgen door contact op te nemen met de afdeling wedstrijdadministratie.