Afdracht

KNWU

Organisatoren dienen per georganiseerd evenement een afdracht aan de KNWU te betalen. De hoogte van deze afdracht is vastgesteld conform de in de meest recente versie van de in de Jaarlijkse Besluiten vermelde bedragen. Deze bedragen zijn te vinden onder ‘Tarieven’.

Met deze opbrengsten van deze afdracht investeert de KNWU in de opleiding van juryleden, ploegleiders, soigneurs, trainers en andere kaderleden. Daarnaast wordt de afdracht gebruikt om competities op te zetten, kampioenschappen te organiseren, de breedtesport te stimuleren, districten te financieren en commissies te laten functioneren. Zo wordt het geld dat organisatoren afdragen ingezet ter stimulering en continuering van de wielersport in al haar facetten.

BUMA/Stemra en SENA

Voor het gebruik van muziek in het openbaar moet altijd geld worden afgedragen aan de producenten en uitvoerders van muziek. Dit geldt ook voor het ten gehore brengen van muziek tijdens wedstrijden.

De afhandeling van dit proces is geïntegreerd bij de wedstrijdaanvraag via MijnKNWU. Dit houdt in dat organisatoren verder niet meer belast worden met het uitzoeken van tarieven en regels maar dat dit met één druk op de knop geregeld wordt. Meer informatie over het aanmeldingsproces van een wedstrijd lees je onder aanmeldingsproces

Meer informatie

  • Ben je benieuwd naar de precieze regelgevingen en afspraken binnen de nationale wielersport dit jaar? Onder de pagina J&R (Jury & Reglementen) op de bondswebsite vind je de actuele documenten met daarin alle regels omtrent de beoefening van de wielersport.