Alcohol in de sportkantineEen sportkantine is dé plek waar na sportieve prestaties rustig genoten en nagepraat kan worden met andere clubleden onder het genot van een drankje.  Sportkantines zijn vrij om hun aanbod in eten en drinken zelf te bepalen, maar moeten zich wel aan een aantal regels houden.

Drank- en horecawet

De regelgeving waarmee sportkantines te maken hebben, is de Drank- en horecawet. Rond 2000 is deze wet in werking gesteld om verantwoordelijk gedrag omtrent het schenken van alcohol te bevorderen. Deze wet geldt echter niet voor alle sportkantines. De makkelijkste manier om te bepalen of de Drank- en Horecawet ook voor jouw kantine geldt, is het doorlopen van deze – door het NOC*NSF opgestelde – checklist.

In het geval dat de Drank- en Horecawet van toepassing is op jouw kantine, betekent dit dat je verplicht bent een zogenoemde drank- en horecavergunning aan te vragen bij de gemeente. Hiervoor moet de kantine aan een aantal voorwaarden voldoen. Die voorwaarden lees je hier, maar neem ook vooral contact op met de eigen gemeente om zeker te weten dat je aan alle voorwaarden voldoet.

Verklaring Sociale Hygiëne

Een van de verplichtingen waaraan voldaan moet worden om een vergunning aan te kunnen vragen, is het in bezit zijn van een verklaring Sociale Hygiëne. Deze moeten in elk geval in bezit zijn van minimaal twee leidinggevenden.

Deze verklaring kan verkregen worden door het examen Sociale Hygiëne af te leggen. Voorafgaand hieraan kan vaak een korte cursus gevolgd worden. Deze cursussen en examens worden georganiseerd door gespecialiseerde bedrijven. De kosten van dit examen liggen rond de €100 - €150,-.

Instructie verantwoord alcohol schenken

In de checklist van de Drank- en horecawet komt onder meer de Instructie Verantwoord Alcoholschenken ter sprake. Deze instructie, in het kort IVA genoemd, is door NOC*NSF omgezet in een tool voor sportbonden en sportverenigingen waarbij de barvrijwilligers door het goed afleggen van een test een certificaat ‘verantwoord alcohol schenken’ kunnen krijgen. Aangeraden wordt om leden die bardiensten willen gaan draaien, deze test te laten afleggen om ze bewuster te maken van drankgebruik bij leden. Daarnaast is het IVA verplicht voor alle barvrijwilligers indien de sportvereniging een vergunning moet aanvragen. Klik hier om naar de instructie verantwoord alcohol schenken te gaan. Het certificaat dat de invullers hiervan ontvangen, wordt automatisch naar de barverantwoordelijke toegezonden.

Alcoholprotocol voor verenigingsfeesten

Veel sportverenigingen organiseren jaarlijks feesten en activiteiten. Hier is vaak jeugd bij aanwezig. In januari 2014 is de alcoholleeftijdsgrens van 16 naar 18 jaar verhoogd. Goede handhaving van de leeftijdsgrens is lastig voor sportverenigingen, helemaal op een druk bezet feest. Dit vergt goede afspraken en een goede voorbereiding van het feest. NOC*NSF wil verenigingen op dit gebied ondersteunen met een alcoholprotocol voor verenigingsfeesten. 

Het doel van het protocol is de sportvereniging handvatten aan te bieden om verantwoord om te gaan met alcohol tijdens verenigingsfeesten. Geadviseerd wordt om het protocol te gebruiken bij de voorbereiding en organisatie van feesten op de sportvereniging. Het protocol beschrijft op beknopte wijze de maatregelen die verenigingen kunnen nemen om overtreding van de wet of andere onwenselijke situaties te voorkomen en het feest leuk te houden. Het protocol is ontwikkeld op basis van de ervaringen van Hockeyvereniging Kampong bij de organisatie van feesten en is mede tot stand gekomen met inbreng van het Trimbosinstituut. Download hier het protocol door in te loggen op het NOC*NSF ledennet.

Meer informatie

  • De nationale campagne aangaande alcoholgebruik onder jongeren is te vinden op http://www.nix18.nl
  • Op de website van NOC*NSF is meer informatie te vinden over alcoholgebruik in de sportwereld. Lees hier verder.
  • Loop deze checklist door om te zien of jouw sportkantine moet voldoen aan de Drank- en Horecawet.
  • Download hier het alcoholprotocol voor gebruik tijdens en in voorbereiding op feesten.