Anti-doping

De KNWU staat voor een eerlijke, integere en gezonde wijze van sportbeoefening. Met name in de laatste jaren is er zowel nationaal als internationaal meer aandacht gekomen voor opschoning van de wielersport en langetermijnplannen waarin de verandering tot een schone sport gemaakt kan worden. Ook de KNWU streeft naar een schone sport en neemt haar verantwoordelijkheid als de wielerbond van Nederland.

 Eind december 2012 werd naar aanleiding van veel dopingbekentenissen van (oud)profrenners  een onderzoek gedaan naar de dopingcultuur binnen de wielersport door de onafhankelijke commissie Sorgdrager (ingesteld door NOC*NSF en de KNWU). Naar aanleiding van het rapport dat werd opgesteld aan de hand van de resultaten van het onderzoek, heeft de KNWU de aanbevelingen integraal overgenomen in een actieplan genaamd ‘Cultuurverandering in de hoogste versnelling’. Hierin komen vijf pijlers ten behoeve van anti-doping aan de orde;

  • Bewustwording;
  • Openheid;
  • Trainers en begeleiders;
  • Wielrennen internationaal;
  • Dopingcontroles.

Om meer te lezen over deze pijlers, klik hier om verder te gaan naar de anti-dopingpagina op de bondswebsite.

Als organisator kun je te maken krijgen met dopingcontroles die bij het evenement worden uitgevoerd. Hier lees je meer over wat dit inhoudt en waar rekening mee gehouden moet worden in de organisatie van een wedstrijd. 

Meer informatie

  • De KNWU streeft naar een schone sport. Alle informatie omtrent de anti-dopingaanpak bij de KNWU is hier te lezen.