Arbeidsrecht 2015

In 2015 wijzigt er veel op het gebied van arbeidsrecht. Dit kan ook gevolgen hebben voor jouw vereniging of ploeg; lees hieronder meer over het hoe en wat.

Vanaf 1 januari gaat er veel veranderen op het gebied van arbeidsrecht en ontslagrecht. Dit kan ook gevolgen hebben voor je ploeg of vereniging.

Heb je een overeenkomst gesloten met renners bij je ploeg, trainers bij je vereniging of andere stafleden? Dan kunnen deze maatregelen gevolgen voor je hebben.

 • Ga eerst na of er sprake is van een arbeidsovereenkomst of een vrijwilligersovereenkomst.  Een arbeidsovereenkomst..
  • Geeft aan dat de werknemer in dienst is van de werkgever. De werkgever kan de werknemer opdrachten geven over het werk en de werkinhoud bepalen (gezagsverhouding).
  • Geeft aan dat de werknemer loon krijgt voor het uitgevoerde werk. Over het algemeen zal het loon bestaan uit geld. Loon mag ook (gedeeltelijk) in natura worden uitbetaald. Loon in natura kan bijvoorbeeld zijn: het verzorgen of betalen van maaltijden door de werkgever of 'kost en inwoning'. Ook aandelen en opties of de daarmee behaalde winsten kunnen onder loon vallen.
  • Geeft aan dat de werknemer het werk persoonlijk uitvoert. Hij kan zich voor de uitvoering van zijn werk niet laten vervangen door een ander.

Heb je een vrijwilligersovereenkomst afgesloten? Dan verandert er niets voor je. Wil je meer weten over vrijwilligersbeleid, het werven en behouden van vrijwilligers en de regels omtrent vergoedingen? Kijk dan hier voor meer informatie.

Is er sprake van een arbeidsovereenkomst? Wees er dan alert op dat je vanaf 1 januari te maken krijgt met de volgende wijzigingen;

 • Het is niet meer mogelijk drie jaar lang contracten voor bepaalde tijd te geven. Tenzij er tussenpozen van meer dan zes maanden tussen de contracten zitten, mogen er maximaal 3 contracten voor bepaalde tijd in twee jaar tijd worden aangeboden. Daarna ontstaat een vast dienstverband.  (ketenregeling)
 • Als je als werkgever niet uiterlijk een maand voor het aflopend contract aan de werknemer laat weten of je wel of niet het contract verlengt, dan kan het zijn dat je of nog een maand extra salaris moet betalen of nog een jaar vast zit aan je werknemer. (aanzegverplichting)
 • Als een contract voor bepaalde tijd afloopt en niet wordt voortgezet, kan de werknemer in aanmerking komen voor een vergoeding. Dit is alleen zo als de beëindiging niet is veroorzaakt door ernstig verwijtbaar gedrag. (transitievergoeding)
 • Wil een van de twee partijen toch tussentijds een contract voor bepaalde tijd beëindigen? Dan betaalt die partij alsnog het loon over de periode dat het contract gelopen zou hebben. Dit betekent voor de sport concreet dat het ‘afkopen’ van contracten door een volgende (Nederlandse) ploeg lastiger wordt; er moet nu immers ook nog het loon voor de overige looptijd van het contract worden afgedragen. Door een vergoedingsregeling overeen te komen bij het tekenen van een contract ondervang je deze situatie.

Wil je je contracten laten nalopen om zeker te weten dat alles goed geregeld is? Of heb je andere vragen over het arbeidsrecht? Neem dan contact op met een advocaat.

De informatie voor deze tekst is aangeleverd door Axel Beijersbergen van Henegouwen, advocaat gespecialiseerd in sportrecht.

Meer informatie

 • Kijk hier op de officiële website van het Nieuwe Arbeidsrecht om meer te lezen over de nieuwe maatregelen.
 • Lees op SportknowhowXL meer over de gevolgen van de nieuwe regelingen voor de sport.