ARBO-wet

De ARBO-wet regelt zaken aangaande veiligheid, gezondheid en welzijn op het gebied van arbeid. De ARBO-wet verplicht werkgevers een beleid te voeren dat in overeenstemming is met de ARBO-voorschriften. Deze voorschriften gelden voor sportverenigingen die vrijwilligers meer dan €150,- per maand vergoeden of die vrijwilligers in dienst hebben die meer dan 40 uur per week betaalde arbeid leveren.

Vaak is de ARBO-wet dus niet van toepassing op sportverenigingen. Toch betekent dit niet dat je als sportvereniging niets te maken hebt met de ARBO-wet; in het geval van bijzondere gevaren voor de veiligheid of gezondheid dient de vereniging wél aan de voorwaarden te voldoen. Daarom is het raadzaam om vrijwilligers die veel voor de vereniging doen, op de hoogte te stellen van de risico’s die er kleven aan de werkzaamheden die ze doen en hoe deze risico’s voorkomen of beperkt kunnen worden.

Is de ARBO wel van toepassing op je vrijwilligers, of wil je graag een goed inzicht krijgen in de risico's en zo vervelende situaties voorkomen? Dan dien je een RI&E (risico-inventarisatie en –evaluatie) uit te voeren. Deze brengt de risico’s van de werkzaamheden in beeld. Alle bestaande RI&E’s per branche zijn terug te vinden op www.rie.nl; kijk voor een sportspecifieke RI&E hier

Het NOC*NSF heeft een document opgesteld met hierin meer informatie over de Arbo-wet voor sportverenigingen. Dit document is hier te lezen.

Meer informatie