Begroting

Een goede organisatie van een wielerkoers staat of valt met een heldere begroting. Een duidelijke inschatting van de kosten maakt meteen duidelijk hoeveel of hoe zulke grote sponsoren er gevonden moeten worden. Daarbij geeft een begroting voor sponsoren meteen duidelijkheid over wat er met hun geld gebeurt. Het opstellen van een begroting hoeft niet veel tijd te kosten, maar biedt wel veel duidelijkheid.

 Een begroting voor een sportevenement is opgebouwd uit verschillende onderdelen en een kort maar duidelijk overzicht welke kosten er gemoeid zijn met het organiseren van het evenement. Ook de verwachte inkomsten worden vermeld.

Een voorbeeldbegroting van een wielerevenement is hier te zien. Deze begroting is een standaardvoorbeeld en kan uiteraard aangepast worden aan de karakteristieken van jouw evenement.

 Bepaalde zaken die in de begroting naar voren komen, behoeven meer uitleg. Deze onderwerpen worden verder uiteengezet op het Kennisplatform. Klik [hier] om terug te gaan naar het hoofdmenu ‘Financieel’.  

Meer informatie