Behouden en werven leden

Het is al tijden een hot item voor bijna alle sportverenigingen; het werven en behouden van leden. Vaak wordt er veel aandacht besteed aan het werven ervan, maar minder aan het behouden. En dat is raar, want het behouden van leden is eigenlijk net zo belangrijk als het werven van nieuwe leden.

Zowel het werven als het behouden van leden komt over het algemeen helemaal niet neer op grote beleidsplannen of ingewikkelde keuzes; het zijn vaak de kleine dingen die het doen!

Ledenbehoud

Onderstaande aandachtspunten kunnen je helpen met het bewuster worden van je beleid omtrent het behouden van leden. Realiseer je dat het behouden van leden minstens net zo belangrijk is als het werven van nieuwe leden!

  • Krijg inzicht in de beweegredenen van je leden. Waarom worden ze lid bij de vereniging, en belangrijker: waarom gaan ze weg? Hier kun je achter komen door onder meer bij zowel bij aanmelding als vertrek te vragen naar de beweegredenen van deze keuze. Dit kan je doen door de vertrekkende leden te vragen om kort een (digitale) enquête te laten invullen of een ‘exitgesprek’ met ze te voeren.
  • Nieuwe leden die nog maar kort lid zijn, kunnen vaak nog twijfelen over het wel of niet lid blijven. Het is daarom belangrijk om te laten zien dat je als club en bestuursleden betrokken bent bij de nieuwe leden; praat regelmatig met ze en betrek ze bij de activiteiten. 
  • Nieuwe leden, vooral leden die nieuw zijn in het fietsen, hebben belang bij basisinformatie over de wielersport. Dit, en de regels die je binnen de club naleeft, kun je nieuwe leden aanbieden in een welkomstboekje. Kijk hier voor een voorbeeld van een welkomstboekje van TWC Het Snelle Wiel.
  • Sociale nevenactiviteiten zijn een goede manier om de band van de leden met de vereniging en de band tussen leden onderling te verbeteren. Denk in het aanbod van activiteiten breder dan alleen trainingen en clubwedstrijden; wat willen je leden? Zo kun je speciale trainingssessies aanbieden in de aanloop naar een groot evenement (een toertocht/wedstrijd) en ook kun je thema-avonden organiseren onder leiding van een expert over intressante onderwerpen (voeding, krachttraining e.d)
  • Voorkom ontevredenheid; luister naar de leden. Praat vaak met ze om te horen wat zij denken dat er beter kan en laat ze zich gehoord voelen. Dit kan door vaak de leden op te zoeken, maar ook door het inlassen van gezamenlijke brainstormsessies of een open vragenuurtje in te stellen. Ook kun je gebruikmaken van een ledentevredenheidsonderzoek om te weten wat er speelt. Klik hier om een voorbeeldonderzoek te bekijken.
  • Zorg voor structuur en duidelijkheid. Veel ontevredenheid kan voorkomen worden door duidelijk te zijn naar de leden toe.
  • Meer tips omtrent het behouden van leden zijn te vinden op de website van de sportservicedesk

Ledenwerving

Onderstaande aandachtspunten helpen je na te denken over het werven van nieuwe leden.

  • Probeer de gehele familie van het lid te betrekken bij de vereniging. Geef de leden mogelijkheden om andere geïnteresseerden mee te nemen. Hiermee vergoot je de betrokkenheid van de club en biedt je de mogelijkheid om nieuwe vrijwilligers te werven.
  • Wil je meer leden? Denk dan goed na over hoe je dit gaat aanpakken. Bedenk welke doelgroep je wilt benaderen (vrouwen, jeugd, senioren, mindervaliden e.d.) en stel vast op welke manier deze doelgroep het beste te bereiken is (posters, open trainingen etc.)
  • Zorg voor een goede informatievoorziening. Wanneer je ergens nieuw bent, kan onduidelijkheid een grote drempel gaam vormen. Zorg dus dat alle informatie duidelijk is, onder andere door een website die up to date is; die website is namelijk ook je online visitekaartje!

 

Meer informatie