Belastingen en heffingen

Net als reguliere bedrijven en particulieren, krijgen ook sportverenigingen te maken krijgen met belastingen. Op deze pagina krijg je een overzicht van de verschillende soorten belasting en word je doorverwezen naar de pagina op de website van de Belastingdienst waarop die specifieke vorm van belasting wordt toegelicht.

BTW

Sportclubs worden bij de betaling van de BTW gezien als ondernemer. Dit betekent echter niet dat de vereniging ook BTW moet betalen over de goederen en diensten die deze levert; in bepaalde gevallen worden vrijstellingen gegeven, zo zijn onder meer de hoofdactiviteiten (het innen van de contributie e.d.) en nevenactiviteiten (zolang de inkomsten hiervan onder een bepaald maximum blijven)  gevrijwaard van BTW. Klik hier voor meer informatie over BTW voor verenigingen.

Kansspelbelasting

Wanneer je binnen je vereniging een bingoavond, een verloting, een prijsvraag of een ander kansspel organiseert, kun je te maken krijgen met de kansspelbelasting. Of je hiervoor kansspelbelasting moet betalen, is onder andere afhankelijk van de hoogte van de prijzen. Klik hier voor meer informatie over de kansspelbelasting.

Schenk- en erfbelasting

Wanneer je als vereniging of evenementenorganisatie een schenking of erfenis krijgt, kun je te maken krijgen met schenk- en erfbelasting. Het maakt niet uit van wie je de schenking of erfenis ontvangt. Dit kan een lid zijn, maar ook iemand die de vereniging of organisatie een warm hart toedraagt. Onder een bepaald bedrag (rond €2000,-) kan deze schenking belastingvrij gedaan worden, boven dit bedrag kan je ook een vrijstelling krijgen als je vereniging sociale belangens behartigt. Klik hier voor meer informatie over de schenk- en erfbelasting.

Loonheffingen

Als je mensen in dienst neemt, moet je als sportclub of organisator van sportevenementen aangifte loonheffingen doen en loonheffingen betalen. Je kunt bijvoorbeeld spelers, trainers, verzorgers en ander personeel in dienst nemen. Loonheffing dien je te betalen als je werknemers met een dienstverband hebt; dit dienstverband kan geschreven of ongeschreven zijn en ‘fictief’(stagiairs bijvoorbeeld) of een echt dienstverband; loonheffing dient dus in veel gevallen toch afgedragen te worden! Let op: vrijwilligers worden niet gezien als werknemers. Hiervoor gelden dan ook andere regelingen. Kijk voor de regelingen omtrent vrijwilligerswerk hier. Klik hier voor meer informatie over loonheffingen.

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting is een belasting over de winst. Als sportclub zal je hier meestal niet mee te maken krijgen. Klik hier voor meer informatie over vennootschapsbelasting.

Ecotaks

De Ecotaks is een milieuheffing op olie, gas en elektra. Ook sportverenigingen met een eigen accommodatie betalen hiervoor; wanneer je als vereniging een accommodatie huurt van derden kom je dus niet in aanmerking voor de teruggaaf.

In bepaalde gevallen kan de Ecotaks deels teruggevraagd worden. Ook dit hangt samen met behartigen van sociale belangen. Daarnaast kan ook in bepaalde gevallen de energiebelasting worden teruggevraagd op halfzware olie (HZO), gasolie en vloeibaar gemaakt petroleumgas (LPG). Lees hier meer over de wetgeving en voorwaarden.

Let op: de ecotaks-teruggave wordt na 2015 afgeschaft en vervangen door een regeling waarbij verenigingen die investeren in duurzaamheid subsidie kunnen ontvangen. Hier lees je meer over de voorwaarden en kun je kijken of jouw vereniging hiervoor in aanmerking komt. 

Aansprakelijkheid 

Als bestuurslid van een sportclub ben je meestal niet aansprakelijk voor de belastingschulden van de club. De belastingdienst kan je alleen aansprakelijk stellen in de uitzonderingssituatie dat de sportclub of sportevenementenorganisatie aangifte vennootschapsbelasting moet doen. Klik hier voor meer informatie over aansprakelijkheid.

Betalingsmoeilijkheden

Als de sportclub belastingen of premies moet betalen, moet op tijd aangifte gedaan worden en betaald worden. Als dat niet gebeurt, heeft dat gevolgen. Klik hier voor meer informatie over betalingsmoeilijkheden.

Rechten en plichten

Als sportvereniging of organisator heb je bij de Belastingdienst een aantal rechten en plichten. Zo moet je onder andere de administratie een aantal jaren bewaren. Klik hier voor meer informatie over rechten en plichten.

Contactpersonen voor sportgerelateerde belastingvragen

Heb je als sportvereniging een fiscale vraag die met sport te maken heeft? Dan kunt je terecht bij vaste contactpersonen van je regiokantoor van de Belastingdienst.

Hier zie je wie dat is.

Meer informatie

  • Op de website van de Belastingdienst kun je alle regelgevingen en voorwaarden omtrent de bovenstaande belastingen en heffingen nog eens rustig overlezen.