BeleidHet besturen van een vereniging is een ambacht. Het is niet maar een extra vrijwilligersbaantje, maar vraagt om een specifieke en doelgerichte aanpak van unieke vraagstukken. Weten welke kant je op wilt met de vereniging helpt je bij het oplossen van vraagstukken en het uitstippelen van de juiste koers. Je werkt gericht toe naar een stip op de horizon.

Door middel van een beleidsplan kun je als organisatie of vereniging vastleggen wat je doelen zijn en hoe je deze gaat bereiken. Vaak zijn hiervoor veranderingen nodig, en het beleidsplan helpt je bij het overzichtelijk maken van de stappen die gezet moeten worden om deze verandering te laten slagen. Een beleidsplan wordt vaak opgezet voor een periode van meerdere jaren.  Dit geeft je de unieke kans om je dromen voor de toekomst op papier te zetten. Ondersteund door een jaarplan  kun je stapje voor stapje de weg die je in je beleidsplan hebt uitgestippeld, volgen.

Het maken van een beleidsplan

Er is geen succesformule voor een goed beleidsplan. Logisch, want de inhoud en opzet van dit plan is ook voor elke organisatie anders. Wel zijn er een aantal dingen die je in je beleidsplan kunt opnemen om deze voldoende inhoud te geven;

 • Algemene gegevens (financiën (sponsoren), organisatie (vrijwilligers, accommodatie, bestuur), swot-analyse);
 • Missie, visie en richting van de vereniging;
 • Interne en externe ontwikkelingen;
 • Kansen en bedreigingen;
 • Gewenste ontwikkeling;
 • Vaststellen van de te bereiken doelen;
 • Stappenplan/ implementatieproces.

Hier kun je een voorbeeld van een beleidsplan voor een wielervereniging downloaden. Aan de hand van dit voorbeeld kun je zelf een beleidsplan opstellen dat is aangepast aan de opbouw van jouw vereniging. Het beleidsplan kun je laten opstellen door een ‘beleidsplancommissie’, die deze vervolgens eerst aan het bestuur presenteert en daarna aan de ledenvergadering.  Deze beleidsplancommissie kan spreken met alle betrokkenen, bestuursleden, commissies en leden die binnen de vereniging actief zijn. Zo worden alle betrokkenen meegenomen in het plan en vergroot je het draagvlak hiervan. Bovendien kun je zelf als bestuur je bezighouden met het besturen van de vereniging en ben je minder tijd kwijt aan het opstellen van het beleid, maar houd je toch de regie erover. Begin op tijd met het opstellen en uitwerken van een beleidsplan; houdt er rekening mee dat een beleidsplan niet in één keer alles bevat wat erin hoort te staan. Ruim dus tijd in voor verbeteringen.  

Betrek de leden bij het ontwikkelen en uitwerken van nieuw beleid. Wil je een beleidsplan opstellen, praat hier dan over met de leden om te weten wat zij belangrijk vinden. Een manier om dit te doen is door je aan te melden op Nieuwe Kansen Sport en je leden al in een vroeg stadium te betrekken bij de plannen die er gemaakt worden.

Andere beleidsplannen

Naast een algemeen beleidsplan, is het raadzaam om sommige onderwerpen die benoemd worden in dit beleidsplan uitgebreid neer te zetten in een eigen beleidsplan. Zo zijn onder meer het jeugdbeleid en een beleidsplan voor het sporttechnisch kader goede toevoegingen op het algemene beleidsplan. Dit aparte beleidsplan geeft je de kans om dieper in te gaan op de materie en zaken beter uit te werken. Lees hier meer over het beleidsplan voor het sporttechnisch kader.

Meer informatie

 • Hier lees je hoe je een beleidsplan op kunt stellen
 • Download hier een voorbeeldbeleidsplan voor een wielervereniging;
 • Ook Sportservice Midden Nederland heeft een plan opgesteld voor het opstellen van een beleidsplan. Deze is hier te downloaden;
 • Heeft je vereniging nog geen missie en visie? Hier lees je wat het nut ervan is en hoe je een missie en visie kunt opstellen;
 • Nieuwe Kansen Sport is een online platform waarop je je leden al in een vroege fase van het beleid maken bij de plannen kunt betrekken;
 • Download hier een beleidskaart vanuit het VSK over het opstellen van een sanctiebeleid;
 • Lees hier op SportKnowHowXL een kort stappenplan over het ontwikkelen van een beleid voor de kleine sportvereniging;
 • Het traject 'Besturen met een Visie' is speciaal opgezet voor het ontwikkelen van beleidsplannen door sportverenigingen. Lees hier meer over dit traject.