Best practice: Besturen met een Visie (LWC de Paaschberg)

Een van de ruim 50 KNWU- en NTFU-verenigingen die in 2014 deelnamen aan Besturen met Visie, is LWC de Paaschberg, een kleine maar gezellige vereniging in het oosten van het land. Ben je benieuwd naar hun ervaringen? Lees dan snel verder!

Vernieuwing en verjonging
Toen LWC de Paaschberg recentelijk een nieuw bestuur kreeg, nadat het vorige bestuur ruim 30 jaar zitting had gehad, besloten de kersverse bestuursleden dat het tijd was voor een frisse wind door de vereniging. Met ruim 150 leden was de Paaschberg een gezellige vereniging met een goede sfeer, maar ook een vereniging met veel verborgen potentieel; aan het bestuur de taak om dit naar boven te halen!

Vooraf
Voorafgaand aan deelname aan het traject worden alle geïnteresseerde verenigingen uitgenodigd voor een korte intake. Deze intake staat in het teken van een verdere kennismaking met de vereniging en bestuursleden, zodat per vereniging de verwachtingen van het traject duidelijk worden en gekeken kan worden of er nog extra ondersteuning gegeven kan worden.

De trajecten Besturen met een Visie vinden door heel Nederland plaats, waardoor deelname in de buurt altijd mogelijk is. LWC de Paaschberg nam deel aan het traject in Doetinchem, gezamenlijk met vier andere wielerverenigingen uit de regio.

Het verloop van het traject
Het traject werd afgelegd samen met andere wielerverenigingen; zowel NTFU- als KNWU-verenigingen uit verschillende disciplines zaten samen om tafel. Volgens het bestuur leidde dit tot meer inzicht in bepaalde situaties; veel verenigingen bleken dezelfde problemen te hebben ervaren en konden elkaar van raad voorzien wat betreft de uitleg hiervan. 

Centraal in het traject stond het opstellen van een 'stip op de horizon'. LWC de Paaschberg heeft hierbij gebruik gemaakt van de resultaten uit een eerder uitgevoerde ledenenquête en de resultaten die daaruit naar voren kwamen. Daarnaast is het bestuur aan de hand van de in de sessies besproken informatie aan de slag gegaan met het opstellen van een nieuwe enquête, aan de hand waarvan vervolgens de nieuwe stip op de horizon in gebruik werd genomen. 

En nu?

De bestuursleden van de Paaschberg geven aan dat door het ontwikkelen van een stip op de horizon er duidelijke tussentijdse doelen zijn gesteld. Daarnaast wordt de structuur van de vereniging vastgelegd en wordt er goed samengewerkt met verschillende commissies, die alle vrijheid krijgen om hun plannen uit te werken. Zo worden leden van de vereniging goed betrokken bij de club en heeft het bestuur de tijd om zich bezig te houden met de weg naar de stip op de horizon.

LWC de Paaschberg werkt nauw samen met de combinatiefunctionaris uit de regio, die ze ondersteunt bij de operationele zaken. Verder monitort het bestuur de vooruitgang t.o.v. de stip op de horizon nauwkeurig. 

Concrete zaken waar de Paaschberg mee aan de slag is gegaan, zijn onder andere het betrekken van andere doelgroepen bij de club. Zo wil de club in de toekomst meer jeugdleden en vrouwen aan zich binden. En de eerste stappen hierin zijn alvast goed geslaagd: door activiteiten te organiseren tijdens de Nationale Sportweek zijn al bijna 20 jonge kinderen gaan trainen bij de club. Daarnaast is onder leiding van oud-wielrensters de start gemaakt met een damestraining.

Tijdsinvestering

Deelname aan het traject kost extra tijd naast het reguliere bestuurswerk, zo weet ook LWC de Paaschberg. Vooral de sessies die naast de cursusavonden nog met alle bestuursleden werden gehouden om de plannen door te spreken, waren een extra investering naast het gewone bestuurswerk, dat natuurlijk ook altijd doorgaat. Maar de moeite waard was het zeker: het bestuur van de Paaschberg laat weten door het traject in korte tijd de stip op de horizon te kunnen concretiseren. 

In het kort:
Wil je ook deelnemen aan Besturen met een Visie? Uit het bovenstaande ervaringsverhaal van LWC de Paaschberg zijn verschillende tips te halen:

  • Betrek het hele bestuur bij het traject door te rouleren in de aanwezigheid van bestuursleden en naast het traject samen tijd in te plannen om de stappen door te nemen;
  • Vraag de leden om hun mening door een enquête onder ze te verspreiden; dit levert niet alleen nieuwe inzichten op, maar betrekt alle leden ook bij wat er speelt binnen de club;
  • Wees je ervan bewust dat deelname aan het traject extra tijd van je vraagt. Houd hier rekening mee in de planning van andere clubactiviteiten;
  • Er zijn verschillende partijen die je kunnen helpen bij het concretiseren van je plannen of het opstellen van de stip op de horizon. Hierbij kun je denken aan de verenigingsondersteuner van de KNWU, een combinatiefunctionaris of medewerkers van een sportservicebureau.

Praktische informatie over het traject lees je hier.

Deze tekst is tot stand gekomen met dank aan het bestuur van LWC de Paaschberg.

Meer informatie