Best practice: Het multidisciplinaire wielerparcours (WV Ede)

Een multidisciplinair wielerparcours: voor ieder wat wils!

Een mooi wielerparcours is met name voor clubs met veel jeugd van groot belang. Op een parcours kan in een veilige omgeving die geheel gecontroleerd kan worden, specifiek op vaardigheden getraind worden die op de openbare weg moeilijk te trainen zijn. 

Er bestaan veel verschillende soorten wielerparcoursen. Van ‘racebanen’ tot technische ‘achtbanen’; er is veel verscheidenheid. Maar dat je nog meer uit je wielerparcours kunt halen dan alleen een mogelijkheid om eindeloos rondjes te draaien op het asfalt, bewijst Wielervereniging Ede.  Om jeugdige renners een kans te bieden hun vaardigheden optimaal te ontwikkelen en zo een multidisciplinaire basis te leggen (lees hierover meer in het KNWU Wielerplan), legde de vereniging recentelijk met succes een ecologisch verantwoord multidisciplinair parcours aan.

Wielervereniging Ede

Wielervereniging Ede is een bloeiende vereniging. Met een grote toename in het aantal jeugdleden van de afgelopen jaren van circa 20 naar ruim 100 jeugdleden, werd de noodzaak om het vorige parcours uit te breiden steeds groter. Al in de jaren ’80 werd het parcours van WV Ede aangelegd. Rond 2000 is langzaamaan begonnen met de realisatie van een multidisciplinair wielerparcours door ook een offroadparcours aan te leggen op het eigen terrein. In 2013 kon door uitbreiding van het perceel het parcours nog verder worden uitgebreid.

De realisatie van het uitgebreide parcours kwam in handen van voormalig voorzitter van de club, Ruud van Roekel, die bereid was dit project uit te voeren.

Realisatie

Na het maken van de plannen, werden deze inclusief begroting voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering. Doordat de vereniging voldoende kennis in huis had om de aanleg voor een groot deel zelf te realiseren, vielen de kosten dermate mee dat WV Ede de aanleg van het parcours zelf kon bekostigen. Ruud van Roekel geeft aan dat met name de noodzaak om te veranderen en het vertrouwen in de bedenker van de plannen cruciaal was voor het vertrouwen van de leden; door zijn kennis van de vereniging en de wielerwereld werden de plannen snel aangenomen en kon er begonnen worden met de realisatie ervan.

Dit had echter nog wel wat voeten in de aarde: de gemeente stond niet welwillend tegenover de realisatie van het parcours door de vrees dat dit zou leiden tot een verarming van de ecologische omgeving. Nadat de gemeente echter was komen kijken en zag dat het oude parcours op zo’n manier was aangelegd dat de omgeving erdoor verrijkt werd (onder meer door het gebruik van natuurlijke materialen als boomstronken als hindernissen en de aanleg van verschillende zandheuvels die een plek boden aan meer verschillende planten en dieren), ging de gemeente overstag en beschouwt de gemeente het parcours van Wielervereniging Ede als een zeer geslaagde pilot.

‘Niet te veel vragen maar doen’ was het motto van WV Ede tijdens de realisatie van het parcours. Door meteen te tonen wat de plannen waren, werden leden automatisch betrokken bij de ontwikkeling van het nieuwe parcours en werden de resultaten snel zichtbaar.

De huidige situatie

Uiteindelijk is een multidisciplinair parcours aangelegd dat plek biedt aan vele jeugdige mountainbikers, wegrenners en bmx’ers. Het huidige parcours bestaat onder andere uit:

  • Een geasfalteerd wielerparcours van 1200 meter;
  • Een mountainbike- en veldritparcours van 2900 meter;
  • Een vlak en vrij indeelbaar oefenveld van 800 m²;
  • Een pumptrack met 15 heuvels;
  • Verschillende trial-voorzieningen;
  • Diverse zandheuvels, springheuvels, kombochten, springschotten, trappen, bruggen en een rock garden;
  • Meerdere vaste routes die verschillen in lengte en moeilijkheidsgraad.

Het gehele parcours is verlicht en is afgesloten voor overig verkeer.

Juist de ecologisch verantwoorde insteek houdt in dat het onderhoud aan het parcours erg meevalt, vertelt Ruud van Roekel. Extensief onderhoud is voldoende; dat houdt in dat de natuur haar gang mag gaan en dat slechts één a twee keer per jaar onderhoud wordt gepleegd aan de hindernissen en verlichting. Ook het maaien van het gras en weghalen van onkruid hoeft niet zeer regelmatig te gebeuren; juist de natuurlijke uitstraling is van belang.

Tips & Tricks

  • Maak gebruik van de kennis die er al is; zowel binnen je eigen vereniging als bij andere verenigingen (zoals WV Ede) is er vaak al veel kennis beschikbaar die kan helpen bij de realisatie van je plannen. Kijk of er onder je leden iemand is die in de bouw werkt, graag klust in zijn/haar vrije tijd of groene vingers heeft. Deze leden hebben verstand van zaken en zullen het vaak nog leuk vinden om te helpen ook!
  • Vind een ‘kartrekker’ die de tijd en zin heeft om het project vorm te geven en uit te werken. Dit betekent niet dat deze persoon het allemaal zelf moet doen, maar geeft wel duidelijk aan wie de leiding heeft in een project. Blijf als bestuur betrokken bij de projectleider, maar geef hem/haar ook de ruimte: zo toon je vertrouwen en heeft de projectleider de ruimte zijn/haar eigen plannen en ideeën neer te zetten.
  • Heb je een mooi parcours? Laat het zien! Gebruik het bijvoorbeeld om clinics op te organiseren of (inter(club))wedstrijden op te organiseren.

Meer weten?

Wil je meer weten over hoe de realisatie van dit parcours is opgepakt binnen WV Ede? Of heb je specifieke vragen? Neem dan contact op met Ruud van Roekel.