Bestuursaansprakelijkheid

Een hot issue in de (sport)bestuurswereld is altijd de aansprakelijkheid voor bestuursleden. Aansprakelijkheid van bestuursleden is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen bestuursleden van profit of non-profit organisaties.

Externe en interne aansprakelijkheid

Er wordt veel reclame gemaakt voor een bestuursaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekeringen zijn regelmatig prijzige verzekeringen en de vraag is maar wat het nut van de verzekering is; want hoe groot is het risico dat je als bestuurder aansprakelijk wordt gesteld?

Goed om te weten is dat er twee types aansprakelijkheid zijn; interne en externe. Interne aansprakelijkheid houdt in dat de bestuurders van binnenuit de vereniging (door leden) aansprakelijk worden gesteld. Vaak heeft dit betrekking op financiële zaken van het bestuur, die gevolgen hebben voor de hele vereniging. Aansprakelijkheid hierin houdt dan in dat een van de bestuursleden zijn/haar taak niet behoorlijk vervuld heeft. Wanneer dit het geval is, is het hele bestuur als collectief aansprakelijk.

Externe aansprakelijkheid houdt in dat de bestuurders aansprakelijk worden gesteld door iemand buiten de vereniging. Ook hier geldt dat er sprake moet zijn van opzet, duidelijke schuld of schade die een van de bestuursleden kan worden verweten.

Om aansprakelijkheid te voorkomen, dienen de statuten van de vereniging in notariële akte te zijn opgenomen en moet de vereniging ingeschreven zijn bij het handelsregister.

Verzekeren of niet?

Bestuursaansprakelijkheid is een ingewikkelde verzekeringszaak waar veel verschillende aspecten aan vastzitten.  Of een uitgebreide aansprakelijkheidsverzekering van nut is voor de vereniging, verschilt dan ook per vereniging.  Laat je hierover dus goed informeren. Ook vind je hier een korte checklist omtrent bestuursaansprakelijkheid van vrijwillgerswerk.nl.

Wanneer je als vereniging bent aangesloten bij de KNWU, heb je standaard via de KNWU een aansprakelijkheidsverzekering gericht op ongevallen met leden tijdens trainingen en wedstrijden. Lees hier meer over deze verzekering. 

Meer informatie