Calamiteitenplan en ontruimingsplan

Vaak denken we er liever niet aan; gevaarlijke situaties op onze sportvereniging. Toch kan het vooraf bespreken van de manier waarop hiermee om wordt gegaan ervoor zorgen dat wanneer zich toch een soortgelijke situatie voordoet, iedereen weet wat er moet gebeuren en alles zo vlot en duidelijk mogelijk wordt afgehandeld. Deze afspraken kunnen vastgelegd worden in een calamiteitenplan.

Calamiteitenplan

In het calamiteitenplan staat beschreven wat de gang van zaken is tijdens een calamiteit. Zo wordt er beschreven welke acties ondernomen worden, wie hiervoor verantwoordelijk zijn en wie op de hoogte gesteld moeten worden van de feiten.

De KNWU heeft een calamiteitenplan opgesteld dat voornamelijk gebruikt kan worden tijdens evenementen. Bekijk dit calamiteitenplan hier. Ook heeft het WOS een oplossingenboek uitgegeven, speciaal gericht op sportverenigingen. Hierin worden manieren besproken om de sport zo veilig mogelijk te houden. Daarnaast is het verstandig om ook als vereniging zelf een algemeen calamiteitenplan op te stellen.

Ontruimingsplan

Een ontruimingsplan bespreekt de manier waarop een accommodatie in geval van nood zo snel en veilig mogelijk ontruimd wordt. Het hebben van een ontruimingsplan is niet voor alle accommodaties verplicht, maar het is wel verstandig. De noodzaak van wel of niet een ontruimingsplan is afhankelijk van de gebruiksfunctie en inhoud en oppervlakte van het gebouw. Over het algemeen kan gesteld worden dat sportaccommodaties waarin geen sport wordt beoefend (dus enkel een clubgebouw met kantine), men niet verplicht is een ontruimingsplan op te stellen. Dit hangt samen met de eis tot het hebben van een brandmeldinstallatie. Kijk voor de precieze eisen en regelgevingen op de website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.  

De KNVB heeft een zeer uitgebreid voorbeeldontruimingsplan opgesteld bedoeld voor voetbalverenigingen. Hoewel wieleraccommodaties vaak beperkter zijn dat accommodaties in de voetbalwereld, kan het geen kwaad aan de hand van het document van de KNVB een eigen ontruimingsplan op te stellen en deze bekend te maken onder de leden van de eigen vereniging. Klik hier om het document te bekijken.

Meer informatie