CAO sportverenigingen

Sportverenigingen vallen niet onder een reguliere collectieve arbeidsovereenkomst. Ook is een CAO niet verplicht voor sportverenigingen, tenzij er in de arbeidsovereenkomst is afgesproken dat er een CAO van op toepassing is.

Wel kun je er als sportvereniging ervoor kiezen een CAO als geldend te laten verklaren voor de overeenkomsten die je sluit met de werknemers. Zo is er een CAO Sport, die goed aansluit bij de werkomstandigheden in de sportsector en al wordt gebruikt voor werknemers van onder meer sportbonden en sportservicebureaus en dergelijke. Wel bestaat er ook een CAO genaamd ‘CAO voor sportverenigingen’, echter is deze niet per definitie bedoeld voor mensen die werkzaam zijn bij een sportvereniging; maar deze CAO is bedoeld voor mensen die in dienst zijn bij een sportservicebureau en namens dit bureau werkzaamheden uitvoeren. Natuurlijk kan ook deze CAO als algemeen geldend verklaard worden voor sportverenigingen.

Om te zorgen voor goede arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden stelt de WOS (Werkgevers in de sport), als expertisecentrum op het gebied van werkgeverschap in de sport, kennis ter beschikking aan de sportsector. Op Sportwerkgever.nl vind je informatie, regelingen, instrumenten en modellen die helpen om het werkgeverschap binnen je vereniging op een goede manier te regelen.