Contributie

De contributie die leden betalen aan de vereniging is voor veel clubs een belangrijke bron van inkomsten. Binnen de sportwereld zijn er grote verschillen te vinden wat betreft de hoogte van contributie: waar deze voor bijvoorbeeld hockey en tennis op kan lopen tot 300 euro per jaar of meer, zijn er andere sporten waarbij de contributie per jaar niet meer dan enkele tientjes is.  

De wielersport zit hier vaak in het midden, maar opgemerkt moet worden dat er bij de wielersport nog veel aanvullende kosten zijn voor materiaal en wedstrijddeelname. In hoeverre de leden echter de contributie bereid zijn te betalen, hangt in grote mate af van wat men ervoor terugkrijgt. Wanneer het clubgevoel groot is, duidelijk is waar het geld in geïnvesteerd wordt en men een aanbod op maat heeft, dan zal men eerder bereid zijn een hoger bedrag aan contributie te betalen dan wanneer men niet ziet wat er met het geld gebeurt en alle trainingsvormen bij het oude blijven.

Praktisch

Wanneer we vanuit een meer praktisch oogpunt naar contributie kijken, dan weten meeste bestuurders dat het innen van contributie een tijdrovende en lastige klus kan zijn. Daarnaast ontstaan er vaak discussies met leden over het betalen van contributie in gevallen van opzegging van lidmaatschap, het nog maar korte tijd lid zijn en dergelijke. Onderstaande tips helpen je duidelijkheid te krijgen over je contributiebeleid en geven richtlijnen bij het innen van de contributie.

  • Leg het betalen van contributie vast in de statuten. Wanneer dit niet is vastgelegd, kan je je leden niet tot betaling verplichten! 
  • Zorg dat er over het opzeggen van lidmaatschap en het betalen van contributie voldoende informatie te vinden is. Dit neemt een groot deel van de onduidelijkheid aangaande het wel/niet meer lid zijn voor een volgend seizoen weg. Daarnaast moeten opzeggingen zwart op wit gebeuren; mondelinge opzeggingen of afspraken leiden enkel tot onduidelijkheid.
  • Het is verstandig om ook voor uiterste gevallen afspraken vast te leggen. Spreek af wat er gedaan wordt in het geval van een betalingsachterstand; sluit deze leden bijvoorbeeld tijdelijk uit van deelname aan clubactiviteiten.
  • Wees beschikbaar voor de mensen; geef ze de kans om te laten weten waarom er nog niet betaald is en ga samen, indien nodig, op zoek naar een oplossing, zoals een betaling in termijnen. Zo vergroot je ook de kans dat de vereniging uiteindelijk wel al het geld binnenkrijgt.
  • Herinner mensen face-to-face aan het betalen van de contributie. Zet ze hierbij niet voor het blok, maar herinner ze er vriendelijk aan.
  • Goede communicatie is het halve werk; dat geldt niet alleen voor het plaatsen van de regels over de betaling van de contributie, maar ook het tijdig aankondigen van nota's en incasso's. 
  • Leer je leden attent te zijn op het betalen van contributie door tijdige betaling te belonen met bijvoorbeeld korting of kosteloze deelname aan een clubevenement.