DidactiekDidactiek speelt een grote rol binnen succesvolle begeleiding van sporters. Want elke sporter is anders in zijn/haar aanpak van de sport, in zijn/haar voorkeuren op het gebied van begeleiding en in de manier waarop gerageerd wordt op verschillende situaties. Een aantal onderwerpen op het gebied van didactiek worden hier verder uitgelicht.

Ook voor de onderwerpen die hier besproken worden, geldt dat het van cruciaal belang is om de sporter goed te kennen. Een manier om goed inzicht te krijgen in de kenmerken en voorkeuren van de sporters, is gebruik maken van het zogenoemde Action Type.

Wat is de Action Type benadering?

Een veelgebruikte manier om binnen een groep sporters inzicht te verkrijgen in hun unieke eigenschappen, is het bepalen van het Action Type van de sporter. Bij de Action Type benadering wordt gekeken naar de betekenis van voorkeuren en bewegen; ook wordt duidelijk hoe cognitieve, emotionele, mentale en motorische voorkeuren verbonden zijn. 

De test om te bepalen welk ‘Action Type’ een persoon is, gaat uit van vier dimensies:

  • Hoe richt je je aandacht en wordt je gestimuleerd? (extravert of introvert);
  • Hoe neem je informatie op en beleef je dingen? (zintuigelijk of intuïtief);
  • Hoe neem je beslissingen? (op basis van je ratio of op basis van gevoel);
  • Hoe is je leefstijl? (Meer oordelend en afrondend of waarnemend en afwachtend).

Op basis van deze dimensies valt de sporter in één van 16 types die allen een andere aanpak prettig vinden. Door inzicht te krijgen in welk type sporter je traint of coacht, en welke dynamiek er binnen je groep is, kun je je manier van coachen hierop afstellen. 

Kijk voor meer achtergrond over de Action Type Benadering op de website. Hier is ook een verkorte test te doen en zijn boeken over coaching op basis van Action Type te bestellen. 

Meer informatie