Dopingcontroles

De KNWU heeft een overeenkomst met het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Dit betekent o.a. dat de leden van de KNWU zich dienen te houden aan het Dopingreglement van het ISR. Daarnaast valt de KNWU onder de UCI, die ook een eigen Dopingreglement hanteren. Tot slot heeft ook de Dopingautoriteit een reglement ontwikkeld. Hierin zijn ook de eisen van het WADA (World Anti-doping Agency) meegenomen. 

Als organisator is het verstandig op de hoogte te zijn van actuele afspraken die op nationaal en mondiaal niveau zijn gemaakt. Door gelegenheid te bieden aan de betrokken partijen om hun anti-doping-maatregelen uit te kunnen voeren, behoudt de sport haar geloofwaardigheid en kunnen alle deelnemers op een eerlijke en sportieve manier een mooie prestatie neerzetten.

Dopingcontroles

Afhankelijk van het niveau van de wedstrijd kunnen er dopingcontroles worden uitgevoerd door ofwel de UCI (Internationale Wielerunie) of de Dopingautoriteit. Renners zijn verplicht mee te werken aan dopingcontroles; weigeren ze dit, dan kan dit gezien worden als een positieve test. Als organisator dien je medewerking te verlenen aan de uitvoering van dopingcontroles. Wanneer dit niet gebeurt en er geen mogelijkheid bestaat tot het uitvoeren van dopingcontroles na de koers, komt dit de organiserende partij op een boete te staan. De bond is echter ook deels verantwoordelijk voor het faciliteren van de dopingcontroles.

De plek waar de dopingcontroles plaatsvinden dient nabij de finish te zijn. Indien dit logistiek niet mogelijk is, kan de organisator bij de UCI vragen om ontheffing van deze regel.

De organisator moet voorzien in;

 • Een persoon die de ingang naar de dopingcontrole bewaakt;
 • De locatie waar de dopingcontrole moet plaatsvinden;
 • Tenminste één chaperonne per persoon die getest moet worden;
 • In samenwerking met de medewerkers vanuit het dopinginstituut moet voorzien worden in een lijst waarop de namen voor dopingcontrole gepubliceerd worden. Deze dient vlak voor de finish van de wedstrijd bekend te zijn en verspreid te worden, onder meer bij de finish en de plek waar de dopingcontrole is.

 De organisator is niet verantwoordelijk voor;

 • De renners die gesommeerd zijn naar de dopingcontrole te komen. Dit is hun eigen verantwoordelijkheid.

De bond voorziet in;

 • Een medische toezichthouder/inspecteur. Dit is niet dezelfde persoon als de rondearts.
 • De praktische aspecten benodigd voor de dopingcontrole. Dit houdt in dat de bond verantwoordelijk is voor al het personeel dat niet van de UCI afkomstig is voor het correct uitvoeren van dopingcontroles.
 • Een vrouwelijke medisch assistent voor het verzamelen van stalen van vrouwelijke atleten en een mannelijke medisch assistent voor het verzamelen van stalen van mannelijke atleten.
 • Een eventuele boete indien de bond er niet in geslaagd is om na de finish een moment tot dopingcontrole te creëren.
 • De kosten van de analyse van de B-staal.

In de praktijk besteedt de bond bovenstaande zaken uit aan De Dopingautoriteit. Dit is gedaan om de controles uit te kunnen voeren met de benodigde expertise en enige vorm van belangenverstrengeling te voorkomen.

In juli 2014 is er een mailing uitgegaan naar alle juryleden en organisatoren aangaande de invoering van extra dopingcontroles in C-wedstrijden. Lees hier de inleidende brief en klik hier om het bijgevoegde document inclusief stappenplan te lezen. 

Bovenstaande reglementen zijn bepaald door de UCI, de overkoepelende internationale Wielerunie. Hier is alle informatie vanuit de UCI terug te vinden aangaande het anti-dopingbeleid en ook het document dat als de basis dienden voor dit document (in Engels).

Meer informatie

 • De KNWU streeft naar een schone sport. Hier lees je meer over de anti-dopingaanpak van de bond.
 • De pagina van de Internationale Wielerunie (UCI) over een schone sport.
 • Het Wereld-Anti-Doping-Agentschap (WADA) is mondiaal het overkoepelende dopingagentchap. 
 • De Dopingautoriteit zet zich op nationaal niveau in voor een schone sport.
 • De KNWU is aangesloten bij het instituut voor sportrechtspraak (ISR). Deze partij neemt in het geval van een positieve test de verdere juridische afhandeling van de zaak over van de bond. 
 • In verband met het actieplan 'Cultuurverandering in de hoogste versnelling' van de KNWU zijn in de tweede helft van 2014 extra dopingcontroles uitgevoerd. Hier is de aankondiging voor juryleden en organisatoren te lezen.
 • Bij de voorgaande brief werd een procedure en stappenplan bijgevoegd. Deze is hier te lezen.