EHB(S)O en AED

Binnen de sport spreken we niet over het toepassen van EHBO, maar EHBSO. Het grootste onderscheid tussen EHBO en EHBSO ligt niet zozeer in de verwondingen of lichamelijke ongevallen waarmee moet worden omgegaan, maar vooral in omstandigheden van de ongevallen.

Wat is EHBSO?

Ongevallen in de sportwereld gebeuren logischerwijs vaak tijdens de beoefening van de sport. Dat houdt in dat een EHBSO’er in moet schatten of het ongeval een losstaande gebeurtenis is, of dat de omstandigheden van het evenement niet verantwoord zijn en hierin actie moet worden ondernomen. Daarnaast moet een EHBSO’er rekening houden met de sporters die gewond zijn; regelmatig is de drang van de atleten om door te gaan zo groot dat ze hierbij hun eigen lichaam ‘vergeten’. Als EHBSO’er moet je dus ook voor de atleet beslissingen durven nemen. Daarnaast speelt de EHBSO’er ook een grote rol in het voorkomen van sportongevallen.

Het NOC*NSF heeft een kort zakboekje geschreven met daarin de meest voorkomende sportblessures. Klik hier om het zakboekje te downloaden. Houd er echter rekening mee dat de EHBO-voorschriften regelmatig wijzigen.

Tegenwoordig heet de cursus EHBSO de cursus Sportblessures.  Hiervoor wordt geen diploma uitgereikt, maar wel een bewijs van deelname. Deze cursussen worden vaak georganiseerd door sportservicedesks.

Ook staat op sportzorg meer relevante onderzoeken en tips bij de behandeling en voorkoming van sportblessures.

Verplicht?

Vaak is er binnen verenigingen onduidelijkheid over in hoeverre een EHB(S)O’er aanwezig moet zijn.

EHBO’ers zijn niet verplicht bij een sportvereniging. Het is echter wel aan te raden om een van de trainers, bestuurders of een andere persoon die vaak aanwezig is bij trainingen een EHB(S)O-cursus te laten volgen.

Bij een evenement is dit (vanzelfsprekend) wel verplicht. Hiervoor kunnen geprofessionaliseerde externe partijen ingeschakeld worden.

AED

Een AED (automatische externe defibrillator) is een draagbaar apparaat dat helpt bij het herstellen van de hartslag na een hartstilstand. Een AED is géén vervanging van de hartmassage, maar herstelt de fibrillatie die na een hartstilstand optreedt. Hiermee wordt de kans op overleving na een hartstilstand aanmerkelijk vergroot.

Een AED is een kostbaar apparaat (ca. €1500,-)en daardoor is de aanschaf ervan voor veel sportverenigingen een lastig dilemma. Het in het bezit hebben hiervan is dan ook niet verplicht; wel wordt het aangeraden.

Er is geen landelijke subsidie voor de aanschaf van een AED. Wel zijn er meerdere gemeentes die zelf subsidies beschikbaar stellen; vraag dit na bij je eigen gemeente.

Meer informatie