Fondsen

Naast inkomsten uit sponsoring, contributie en bijvoorbeeld kantine, is er nog een andere manier om geld te verdienen. Hierbij wordt een aanvraag gedaan bij een particulier vermogensfonds dat speciaal is opgericht om bepaalde organisaties en personen te steunen.

Om in aanmerking te komen voor het ontvangen van een dergelijk fonds moet vaak aan een aantal voorwaarden voldaan worden. Daarnaast is het belangrijk om te weten dat fondsen geen kerntaken van de vereniging of organisatie ondersteunen; het gaat hierbij om bijzondere projecten die door middel van ondersteuning van het fonds opgezet kunnen worden.

Per fonds zijn de voorwaarden en aanvraagprocedures verschillend. Wel is het voor elk fonds van belang dat er een duidelijk uitgelijnd en realistisch plan ten grondslag ligt aan de aanvraag. Besteed dus voldoende tijd in de voorbereiding op de aanvraag.

 Een van de meest bekende fondsen in de sportwereld is het Stichting Waarborgfonds Sport. Kijk hier om te zien of ze iets voor je kunnen betekenen. Daarnaast geeft de sportsubsidiewijzer duidelijk aan welke subsidies en financiële regelingen relevant zijn voor de verenigingen. Een totaaloverzicht van de grootste Nederlandse fondsen in de sport is te vinden op verenigingen.nl

Om aandacht bij je leden te vragen voor de mogelijkheden van giften kun je ze verwijzen van de door NOC*NSF gemaakte website 'Sport, daar geef je om'. Daar staat alle informatie over doneren en de sportclub als goede doel.