Fuseren

Er zijn voor sportverenigingen verschillende redenen denkbaar om te gaan fuseren. Deze fusies zijn uiteindelijk vaak het gevolg van een lang proces waar veel overleg en tijd aan vooraf is gegaan. De vereniging is hiervoor vaak al geconfronteerd met meerdere problemen omtrent het draaiende kunnen houden van de vereniging. Vaak is een fusie de doorbraak van een vicieuze cirkel die verenigingen beleven.  Door een teruglopend ledenaantal en financiële problemen (minder subsidies, onenigheid met de gemeente over  bestemmingscontracten e.d.) loopt het binnen de vereniging niet meer goed, de bereidheid van vrijwilligers neemt af en er ontstaat een negatieve spiraal.

Bijna altijd wordt gefuseerd met een vereniging die uit de regio komt. Een alternatief voor een fusie is een optie die tegenwoordig steeds vaker wordt gekozen; het oprichten van een omnivereniging. Bij deze vereniging worden verschillende sporten binnen een vereniging aangeboden.

Een van de meest cruciale punten voor het wel of niet slagen van een fusie, is de betrokkenheid van de leden. Wanneer deze niet betrokken worden bij de gang van zaken en geen duidelijkheid krijgen over wat er te gebeuren staat, leidt dit tot onzekerheid en daarmee meestal tot onvrede. Stel daarom altijd een overgangscommissie in en las extra ALV’s in om de leden op de hoogte te houden.

Meer dan alleen maar juridische rompslomp, is een fusie vooral een kwestie van emotie. Fuserende verenigingen hebben beide een eigen geschiedenis, eigen tradities en een eigen verenigingscultuur. De angst van veel leden en bestuurders bij een fusie is het verliezen van de rijke verenigingscultuur en het gevoel van ‘overname’ door de andere vereniging.

 Om een fusie goed te laten verlopen, is hier een kort stappenplan te downloaden dat gevolgd kan worden. Het is verstandig om voor aanvang hiervan een onderzoekscommissie samen te stellen die deze analyses uitvoert en uiteindelijk terugkoppelt aan het bestuur en de ALV.

Meer informatie

  • Een beknopt stappenplan bij het voorbereiden en uitvoeren van een fusie is hier te downloaden.
  • Een fusie brengt vaak veel juridische rompslomp met zich mee. Op de website van de Sportservice Zwolle is een juridisch stappenplan te lezen. Bekijk deze hier.