Fysieke veiligheid

De veiligheid in de sport dient altijd voorop gesteld te worden. Door goede afspraken te maken met bestuur, leden en vrijwilligers zijn veel gevaarlijke situaties te voorkomen. Ook hier geldt dus 'voorkomen is beter dan genezen'. Een aantal punten zullen besproken worden die bijdragen aan het voorkomen van gevaarlijke situaties en het adequaat kunnen handelen indien dat benodigd is.