Gebruik muziek, film en afbeeldingen

Muziek, film en afbeeldingen mogen niet zomaar gebruikt worden bij sportverenigingen. Hieronder lees je de gemaakte afspraken.

Het gebruik van muziek: BUMA/Stemra en Sena

Voor het ten gehore brengen van muziek is men in bepaalde situaties verplicht om een vergoeding te betalen aan de producenten en auteurs van de muziek. Dit wordt in Nederland gedaan door twee verschillende bedrijven, te weten BUMA/Stemra en Sena.

Ook sportverenigingen moeten hieraan voldoen; voor het draaien van muziek in een openbare ruimte moet geld worden betaald. Wees hier consequent in: ook het opzetten van de radio telt als het ten gehore brengen van muziek!

Zowel BUMA/Stemra innen geld dat toekomt aan de bijdragers aan het ontstaan van de muziek. BUMA/Stemra int hierbij voor de bedenkers (componisten/tekstdichters) van de muziek, Sena int voor de makers (producenten, artiesten e.d.) van muziek. De hoogte van de bedragen die afgedragen moeten worden, hangen onder meer af van de grootte van de ruimte waarin de muziek wordt gedraaid en van welke muziekdrager de muziek afkomstig is.

Vaak nemen BUMA/Stemra en Sena zelf contact met de vereniging op om een tarief vast te stellen voor het gebruiken van muziek. Het is echter wel van belang om hier ook alert op te zijn; vaak wordt deze brief over het hoofd gezien, hoewel het kan zijn dat de teller al is gaan lopen en beide partijen al een bedrag zijn gaan rekenen voor het gebruik van de muziek. Ook als er geen muziek gedraaid wordt, moet dit formulier teruggestuurd worden.

In bijgevoegd document van NOC*NSF is meer te lezen over de regelgevingen die van toepassing zijn voor sportverenigingen. Meer informatie over de werkwijze van Buma/Stemra en Sena en de manier waarop de kosten berekend worden, zijn te vinden op de websites van zowel Buma/Stemra als Sena.

Het gebruik van afbeeldingen

Ook op het gebruik van afbeeldingen zit vaak een auteursafdracht. In tegenstelling tot muziek is er hierbij geen overkoepelende organisatie die dit controleert. Afspraken over een afdracht voor gebruik zullen dus zelf gemaakt moeten worden met de eigenaar/auteur van de beelden. Het is aan te raden deze overeenkomst op papier vast te leggen.

Op alle foto’s zit automatisch auteursrecht; dit houdt in dat de fotograaf beslist wat er met zijn foto’s gebeurt. Ook voor foto’s die op sociale media geplaatst worden geldt dit.

In het geval dat personen zijn vastgelegd op de foto, is het aan te raden om na te gaan of hier toestemming voor gegeven is. Door middel van het portretrecht kan men namelijk afbeeldingen van zichzelf waarvoor geen toestemming gegeven is, uit de publicatie houden. Hiervoor moeten echter wel duidelijke redenen zijn. Als deze foto’s al in het openbaar gebruikt zijn, kunnen hiervoor boetes uitgedeeld worden.

Vaak is het lastig om te achterhalen wie de rechthebbende op een bepaald werk is. Het kan daarom verstandig zijn om alleen werken te gebruiken waarvan op voorhand de voorwaarden duidelijk zijn vastgesteld. Dit gebeurt onder meer door Creative Commons en GPU (general public license), waarbij de voorwaarden duidelijk vermeld worden per type werk. Deze zogenoemde ‘publieke standaardlicenties’ zijn goed te gebruiken. Helaas zijn er echter nog veel werken waarvan niet duidelijk is op welke manier ze onder het auteursrecht vallen.

Het gebruik van videobeelden

Videma is de organisatie in Nederland die gemachtigd is geld te innen voor de rechthebbenden van programmamakers en producenten van films, tv-programma’s en dergelijke. Aan deze organisatie moet betaald worden wanneer er gebruikgemaakt wordt van een televisie. Ook als de televisie enkel op de achtergrond wordt gebruikt, moet hier toch geld voor afgedragen worden. Daarnaast hangt de hoogte van het te betalen bedrag af van onder meer het gemiddeld aantal kijkers en het aantal vertoningsuren.

Meer informatie