GedragscodeEen gedragscode is een geheel van afspraken over het gedrag van mensen in een bepaalde sociale situatie. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat deze afspraken gezamenlijk worden opgesteld, mét of door de doelgroep. Daarnaast worden gedragscodes vrijwillig aangegaan en hebben ze dus geen wettelijke verplichting of geldigheid. Het gaat om een verplichting die een groep mensen vrijwillig met elkaar overeenkomt. Door een gedragscode gezamenlijk met de mensen die het aangaat (ouders, renners, begeleiding) op te laten stellen, zorg je ervoor dat de code ook door deze groep gedragen wordt en niet voelt als een verplichting van bovenaf.

Door middel van een gedragscode kunnen de normen en waarden op papier worden gezet. Hierdoor krijgen leden een beter houvast om andere leden te wijzen op de bestaande normen en waarden en is het makkelijker om hierop terug te vallen.

In gedragscodes wordt vaak de nadruk gelegd op het ‘niet mogen’. Dit heeft echter direct een negatieve insteek, wat de uitwerking ervan niet ten goede komt. Daarom wordt in het voorbeelddocument uitgegaan van een positieve collectieve benadering. Daarnaast wordt niet alleen aandacht besteed aan de leden van de vereniging, zoals vaak het geval is, maar ook aan andere betrokkenen, zoals vrijwilligers en ouders.

Voorbeeldgedragscodes

Door gedragscodes toe te spitsen op een specifieke doelgroep, kun je de code specifieker maken en daardoor beter laten aansluiten bij de zaken waar de doelgroep mee te maken krijgt. 

In deze bijlage is een standaard format voor gedragsregels te downloaden. Uiteraard is de inhoud van dit document verder aan te passen naar gelang de situatie binnen de vereniging.

Daarnaast heeft ook NOC*NSF veel voorbeelddocumenten beschikbaar die te gebruiken zijn. Deze documenten zijn toegespitst op verschillende groepen, zoals penningmeesters, topsporters, trainers, coaches, maar ook juryleden. Klik hier om meer te lezen en de voorbeelden te bekijken.

Social media

Social media maakt onderlinge communicatie makkelijker, maar helaas niet altijd op een positieve manier. Vooral onder jongeren is het ‘cyberpesten’ een steeds vaker voorkomend probleem; via facebook of whatsapp worden jongeren gepest en niet meer zoals vroeger zichtbaar in het openbaar, bijvoorbeeld op het schoolplein of in de kantine.

Hoe kan je als sportvereniging hiermee omgaan en voorkomen dat kinderen via social media pesten?

 De Koninklijke Nederlandse Hockeybond heeft in samenwerking met Mijn Kind Online een toolkit ontwikkeld om sportverenigingen dit probleem te laten aanpakken. Hier is meer te lezen over het hoe en waarom van de toolkit. Ook kan op deze pagina de toolkit gedownload worden.

Meer informatie