Statuten en huishoudelijk reglement

Statuten bevatten de basisregels voor een stichting of vereniging, in het huishoudelijk reglement staan de uitbreidingen hierop.

Statuten

Wanneer je een vereniging of stichting wilt oprichten, ben je verplicht statuten op te stellen. In deze statuten worden de basisregels voor een stichting of vereniging vastgelegd. De verdere uitwerking van deze regels, dagelijkse gang van zaken, wordt vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

Statuten moeten worden vastgelegd door de notaris. Hierna kunnen deze niet meer zomaar gewijzigd worden. Wil je toch iets wijzigen, dan moet dit gebeuren door middel van notariële akte. Hierdoor moet nagedacht worden over wat je in de statuten opneemt en wat in het huishoudelijk reglement.

In de statuten wordt onder meer opgenomen wie bevoegd is om het reglement op te stellen of te wijzigen; het bestuur, de algemene ledenvergadering of een raad van toezicht. Volgens het Burgerlijk Wetboek moeten de volgende zaken minimaal worden vastgesteld in de statuten;

  • De naam van de stichting of vereniging;
  • De vestigingsplaats van de vereniging of stichting;
  • De omschrijving van het doel van de stichting of de vereniging;
  • De manier waarop bestuuders worden benoemd en ontslagen;
  • De manier waarop er met het vermogen van de vereniging of stichting wordt omgegaan indien deze geliquideerd wordt;
  • Verenigingen dienen aan te geven op welke manier de algemene ledenvergadering bij elkaar wordt geroepen, welke verplichtingen de leden hebben en de manier waarop verplichtingen kunnen worden opgelegd.

Als er in de statuten niet meer dan deze gegevens worden opgenomen, bepaalt de wet hoe de organisatie er verder uit komt te zien, aangaande zaken als het royeren van leden, de betaling van het lidmaatschap etc.

 Het huishoudelijk reglement

Een huishoudelijk reglement is een set regels en richtlijnen, in aanvulling op de wet en de statuten. Een vereniging of stichting moet beschikken over statuten, het opstellen van een huishoudelijk reglement is niet verplicht. Toch kiezen bijna alle verenigingen en stichtingen ervoor een huishoudelijk reglement te maken.

Om te bepalen wat er in de statuten komt te staan, en wat in het huishoudelijk reglement, is het aan te raden om na te gaan welke zaken er vijf jaar ongewijzigd kunnen blijven. Deze dingen kunnen vastgelegd worden in de statuten.

Alle andere afspraken, richtlijnen en regels kunnen opgenomen worden in het huishoudelijk reglement.

Het huishoudelijk reglement mag niet in tegenspraak zijn met de statuten. Is dit toch het geval, dan hebben de statuten voorrang boven het huishoudelijk reglement. Het wijzigen van het huishoudelijk reglement is alleen mogelijk door middel van een bestuursbesluit. Dit kan bijvoorbeeld door de wijziging op te brengen voor stemming in de bestuursvergadering of jaarvergadering. 

Voorbeelden

Onderstaand kun je voorbeelden downloaden van statuten en huishoudelijke reglementen. Deze voorbeelddocumenten zijn toegespitst op verenigingen of stichtingen en kunnen aangepast worden aan de vereniging of stichting.

Meer informatie

Wil je de statuten en/of reglementen van je vereniging of stichting laten controleren of zijn de statuten/reglementen toe aan een herschrijving en update? Bij sportrechtadvocaat mr. A.H.A. Beijersbergen van Henegouwen (Beijersbergen@ausmadejong.nl - 06-24337333) kun je met al je vragen over statuten en reglementen terecht.