Inschrijfgelden

In 2011 zijn de oude tarieven herzien en is de KNWU gestart met een nieuw systeem betreffende de inschrijfgelden. In dit nieuwe systeem is het inschrijfgeld over alle disciplines gelijk getrokken en is gestart met het zogenoemde ‘rekeningrijden’, wat inhoudt dat de deelnemers betalen per wedstrijd waaraan ze deelnemen. Hierdoor werd het mogelijk de afdracht voor organisatoren te verlagen. Ook lopen organisaties geen risico meer bij onverwacht lage aantallen deelnemers.

Naast de kosten voor het rekeningrijden kan de organisator ervoor kiezen om extra inschrijfgeld te vragen. Dit kan echter alleen contant bij de inschrijving; het geld voor rekeningrijden wordt afgeschreven middels automatische incasso. Ook hierover is meer vermeld in de Jaarlijkse Besluiten.

De recente inschrijfgelden en de reglementen die hieraan verbonden zijn, zijn opgenomen in de Jaarlijkse Besluiten onder het kopje ‘inschrijven/bijschrijven/rekeningrijden’.

Meer informatie

  • De Jaarlijkse Besluiten zijn op de bondswebsite gepubliceerd onder het menu J&R (Jury & Reglementen). Hier zijn naast de meest recente versie van de Jaarlijkse Besluiten ook de reglementen per discipline gepubliceerd.