Jeugd en ouders

De relatie van verenigingen en trainers met ouders van jeugdleden kan af en toe erg moeizaam zijn. Ouders zijn niet of nauwelijks bereikbaar, niet bereid om te helpen, of zijn té fanatiek en bemoeien zich met alles, zowel met het presteren van hun kind tot de inhoud van je trainingen.

Hoe kan je hier mee omgaan en zorgen dat de relatie met ouders van jeugdleden goed is; betrokken, maar niet verstikkend? Onderstaand vind je een paar aandachtspunten;

  • Maak duidelijke afspraken op de training en met het bestuur aangaande de aanwezigheid van ouders op trainingen. Niet elke training hoeft open te zijn voor ouders; juist het organiseren van specifieke ‘open trainingen’ kan ervoor zorgen dat ouders minder vaak aanwezig zijn. Hierdoor kan je je op trainingen beter focussen op de kinderen en zonder het gevoel dat ouders je constant op de vingers kijken.
  • Ook vanuit het VSK wordt er aandacht besteed aan de invloed van ouders in de sport. Door ouders te betrekken bij de manier waarop zij hun kinderen kunnen coachen door middel van Sportief Coachen, wordt het gedrag van ouders bespreekbaar en worden ze zich bewust van de manier waarop ze zich gedragen.
  • Betrek ouders bij de club en laat ze zien wat je doet. Onwetendheid zorgt altijd voor onrust en een persoonlijke band kan dit verbeteren. Doe dit aan het begin en/of einde van het seizoen om ze een duidelijk beeld te geven van wat er zich allemaal afspeelt.
  • Ouders en kinderen hebben vaak verschillende ideeën over wat ze positief of negatief beïnvloedt tijdens een wedstrijd. Vaak zijn ouders zich niet (genoeg) bewust van hun gedrag, en hoe dat door hun kind ervaren wordt. Door hierover in gesprek te gaan, kunnen zowel ouders als kinderen hiervan leren. 

Meer informatie