Jurykosten

 Bij evenementen die onder auspiciën van de KNWU georganiseerd worden dient een KNWU-jury aanwezig te zijn. De jury wordt opgesteld door de consul van het district waar de wedstrijd plaatsvindt. Het streven hierbij is om jury uit de regio aan te stellen, tenzij de status van de wedstrijd verlangt dat het aanwezige jurycorps van dergelijke kwaliteit is dat deze uit een ander deel van het land moet komen.

De aangestelde jury is primair en ten volle verantwoordelijk voor een goed en veilig wedstijdverloop, het toepassen van het de geldende reglementen en aanvullende bepalingen in o.a. het draaiboek, een volledig dagklassement en de huldiging en microfonist.

De jury bestaat uit minimaal drie leden (inclusief mircofonist). Wel kan de organisator zelf een microfonist contracteren door dit vroegtijdig aan te geven bij de consul (in principe voor één januari van het wedstrijdjaar).

 De jury krijgt een vergoeding voor haar werkzaamheden en reiskostenvergoeding, afhankelijk van het soort wedstrijd. Deze vergoeding worden jaarlijkse vastgesteld en worden vervolgens in de Jaarlijkse Besluiten gepubliceerd onder het kopje ‘prijzenschema’s/juryvergoedingen’. 

Meer informatie

  • Alle besluiten omtrent jurykosten e.d. worden opgenomen in de Jaarlijkse Besluiten. Dit document is, samen met de bijbehorende reglementen, te downloaden op de bondswebsite onder het menukopje J&R