Missie en visie

Waarom een missie?

Een missie geeft kort en helder de essentie van de organisatie aan richting belanghebbenden.

De missie

Een missie bevat woorden en zinsdelen die uitdrukken dat..

 De reden waarom/doel/waarom de organisatie bestaat en wat deze wil bereiken/hoe de organisatie gezien wil worden/wat de organisatie doet/middelen om uiteindelijk iets te bereiken

Wil je een missie voor je vereniging opstellen? Dan kun je dit onder meer doen door de volgende vragen met sleutelwoorden te beantwoorden;

 • Wat willen we bereiken met de vereniging?
 • Wat doen we?
 • Voor wie bestaan we?
 • Wat houden we in gedachten als we onze vereniging draaiende houden? Wat is het uitgangspunt?

Heb je een missie op papier gezet? Kun je dan de volgende dingen er uit opmaken?

 • Je unieke punten?
 • Realistische en krachtige aspecten?
 • Opties voor groei en ontwikkeling?
 • Mogelijkheden om het jaarlijks te herzien naar aanleiding van de huidige omgeving?
 • Kent en begrijpt iedereen het?

Voorbeelden:

‘’[Wielervereniging X ] wordt gezien als de belangrijkste leverancier van kwalitatief goede wielerproducten voor al haar leden en toekomstige leden in [regio X], en erkend als een leidende sportorganisatie op het gebied van administratie, ontwikkeling, participatie, prestatie en maatschappelijke betrokkenheid.’’

‘’Onze missie is om de wielersport te promoten, organiseren en ontwikkelen voor alle inwoners van [regio] om zo te verzekeren dat zij gelijke kansen hebben om op hun eigen niveau de wielersport te beoefenen en zich hierin te ontwikkelen.’’

Waarom een visie?

Een visie helpt bij het onderscheiden van de hoofdzaken en de bijzaken. Het plaatst dingen in perspectief en geeft duidelijk aan wat het doel van de vereniging is. Bovendien gaat de visie meer leven door het vast te leggen en zet het mensen aan zich ernaar te gedragen.

De visie

Een visie bevat zinsdelen die uitdrukking geven aan de volgende zaken:

Het ideaal, ultieme, realistische en bereikbare doel of uitkomst van je vereniging in de waarschijnlijke en hopelijke toekomst. Het is een doel dat je zet voor als je ‘het gemaakt hebt’.

Bij het ontwikkelen van een visie zijn er een aantal zaken waar je rekening mee dient te houden;

 • Heb een beeld in je hoofd van de ideale organisatie;
 • Vraag jezelf af of de waarden van je organisatie passen bij de visie
 • Let erop dat de visie niet slechts een verbeterde versie van het heden is maar dan zonder de fouten; kijk verder dan de meest waarschijnlijke toekomst

Verder is een visie specifiek, realistisch, uitdagend maar haalbaar, passend bij de organisatie en te realiseren in een haalbaar tijdschema.

Aan de hand van je visie kun je vervolgens je plannen uitwerken om zo je visie te bereiken. Hiervoor analyseer je eerst waar je nu staat (o.a. d.m.v. een SWOT-analyse) en werk je vervolgens verder naar een concreet stappenplan.

Voorbeelden:

‘’De wielersport in [regio X] wordt naar een hoger niveau getrokken, is een aantrekkelijke sport en is open en bereikbaar voor iedereen. Dit wordt bereikt door;

 • Een goed gestructureerde ontwikkelingsstructuur, geschikt voor renners van alle leeftijden en niveaus;
 • Financiële stabiliteit;
 • De mogelijkheid tot het uitoefenen van meerdere disciplines;
 • Gelicentieerde trainers, bekwaam bestuur en gemotiveerde vrijwilligers;
 • Zelfbewuste sporters die weten wat er benodigd is om de top te halen.’’

‘’De visie is om binnen drie jaar een goed ontwikkelde opleidingsstructuur toe te voegen aan de vereniging aangaande het jeugdwielrennen. Hierbij beschikt de jeugdafdeling over materiaal wat te verhuren is aan beginnende renners, gekwalificeerde trainers en een duidelijk jaarplan dat ten grondslag ligt aan de uitgevoerde trainingen.’’