Naar een Veiliger Sportklimaat

Zoals ook elders op dit platform naar voren komt, is voor een fijne sportomgeving respect en een gevoel van veiligheid cruciaal. Vanuit het project ‘Samen naar een veiliger sportklimaat’ wordt hier samen met verenigingen en trainers aan gewerkt. Dit project is een initiatief vanuit het NOC*NSF, het ministerie van  Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de meerderheid van Nederlandse sportbonden.

Dit project bestaat uit meerdere cursussen, bijscholingen en trajecten die worden aangeboden aan sportverenigingen. Kaderleden kunnen via de sportbond zich aanmelden voor deze cursussen.

Besturen met een visie

In 2014 is de KNWU in samenwerking met de NTFU en het VSK gestart met het aanbieden van het traject ‘Besturen met een Visie’. In dit traject leren verenigingen een beleid te ontwikkelen en toe te werken naar een stip op de horizon. Op een interactieve manier wordt je met je medebestuursgenoten in drie avonden geholpen bij het vormgeven van je plannen en ideeën voor de vereniging. Kijk voor meer informatie over het traject op de website van Besturen met een Visie.

Ruim 50 verenigingen zijn in het najaar van 2014 gestart met dit traject. In ruim 3 maanden zijn de verenigingen op weg gegaan naar de realisatie van hun stip op de horizon. Wil je ook deelnemen aan dit traject? Stuur ons dan een mail zodat we je op de hoogte kunnen houden over de trajecten die georganiseerd zullen worden.

Verenigingsbox

Iedere bestuurder wil graag een sterke vereniging waarin sportief en respectvol gedrag de normaalste zaak van de wereld zijn. Een vereniging waar iedereen zich thuis voelt. De vraag waar je als bestuurder vaak mee worstelt is hoe het gesprek over ‘Sportiviteit & Respect’ op gang te brengen. Om hierbij te helpen is een toolkit ontwikkeld door NOC*NSF met tips en praktijkvoorbeelden: de Verenigingsbox.

De Verenigingsbox geeft bestuurders een handvat om de dialoog aan te gaan met andere bestuurders, trainers/coaches, scheidsrechters, ouders en sporters. Hierbij kan je gebruik maken van het boekje met tips voor het organiseren van succesvolle bijeenkomsten. Ook kan je hiervoor de beleidskaarten gebruiken. 20 kaarten met theorie, tips en praktijkvoorbeelden over uiteenlopende onderwerpen: van het opstellen van gedragsregels of een clubarbitrageplan tot het organiseren van bijeenkomsten voor bijvoorbeeld ouders. De Verenigingsbox bestaat verder uit een coachboekje met uitleg over het principe ‘Sportief Coachen’ en een seizoensplan met een planning van de in te zetten interventies. 

Sportief Coachen

Het traject 'Sportief Coachen' heeft als doel de trainers, coaches en begeleiders binnen de vereniging vanuit dezelfde visie te leren coachen en begeleiden. Hierbij wordt geleerd om de nadruk niet te leggen op prestaties en uitslagen, maar op persoonlijke groei en het vervullen van taken. Voor het volgen van deze cursus wordt een kleine bijdrage gevraagd; kijk hier voor meer informatie.

Coach de coach

Het traject 'Coach de coach' heeft als doel trainers/coaches binnen de vereniging op te leiden om trainers in de praktijk te begeleiden. Tevens ervoor te zorgen dat deze trainersbegeleiding vast onderdeel wordt van het verenigingsbeleid.

Het 'coach de coach' traject en Sportief Coachen kunnen ook gezamenlijk gevolgd worden, de zogenaamde gouden formule. Meer over deze combinatie lees je op de website van Naar een Veilig Sportklimaat

TV Sportplezier

Ook onderdeel van Naar een Veiliger Sportklimaat is TV Sportplezier; een initiatief dat zich voornamelijk richt op het plezier dat kinderen in de sport hebben. Hierbij wordt ook een duidelijk beroep op de ouders gedaan. Daarnaast staan er op de website verschillende tools waarmee verenigingen de sportiviteit op hun vereniging kunnen verbeteren. Zo zijn er onder andere tips te vinden voor sportief mediagebruik. 

Meer informatie

  • De Verenigingsbox van NOC*NSF en Academie voor Sportkader in het kader van 'Naar een Veiliger Sportklimaat' bestaat uit verschillende handleidingen en 20 beleidskaarten met tips en tricks over verschillende onderwerpen. Klik hier om de gehele Verenigingsbox als Zip-bestand te downloaden.
  • Lees op de site van Academie voor Sportkader meer over de trajecten.