Organisatievormen

Naast alle sporttechnische aspecten van de training kent de wielersport, met uitzondering van Baan en BMX een belangrijk en lastig verschil met vele andere sporten; de 'dynamische werkomgeving'. 

Hiermee bedoelen we dat de plaats en positie van de trainer en de groep continu wijzigt hetgeen een goede organisatie en duidelijke communicatie van en door de trainer nog belangrijker maakt. Om de doelstellingen van een training te behalen en en alles goed en vooral veilig te laten verlopen, worden er hoge eisen aan de wielrentrainer gesteld.

Veiligheid van de sporters en de trainer zijn van het allergrootste belang. Zorg er dus voor dat dit altijd optimaal geregeld is! 

Geef duidelijke instructies over de training die volgt (doel en begin en einde van de training, en waar verzamelen na afloop) en verifieer bij de verschillende sporters of hen de oefening duidelijk is. Je zult niet de eerste trainer zijn die een uur achter de groep aan moet rijden omdat je niet duidelijk aangegeven hebt waar de eersten moeten stoppen.

Om technische vaardigheden of om specifieke, op de renners afgestemde, fysieke prikkels te geven is het handig om een andere organisatievorm te kiezen dan een heel eind rond te fietsen met de groep. In dat soort gevallen is het handig om een organisatievorm te kiezen waarbij je als trainer op een vaste plaats kunt blijven staan om aanwijzingen en correcties te geven teneinde de beoogde doelstellingen te halen.

Dit kan bijvoorbeeld door te kiezen voor;

Heen en weer principe

Renners rijden op een weg heen en weer. Afhankelijk van het fysieke doel rijden ze heen op een andere intensiteit dan dat ze terugkomen. Hierdoor is het eenvoudig om differentiatie aan te brengen in de groep omdat men individueel de training kan uitvoeren op eigen niveau. Door de organisatievorm wordt eenvoudig een intervaltraining gegeven. Als extra vaardigheidsdoel lam het keren op de weg op een zo klein mogelijk oppervlak worden meegegeven. Spreekt voor zich dat men dan wel deze vaardigheid al in een eerdere training uitgelegd dient te hebben.

In geval dit principe gedaan wordt op een hoek van de straat dan kan het heen en weer fietsen prima gebruikt worden voor het aanleren van bochtentechniek. Eerst allemaal rechtsom een bocht en daarna allemaal terugkomen en linksom een bocht. De trainer blijft op de hoek staan voor correcties en aanwijzingen.

Kruispuntprincipe

Hierbij rijden de renners net als bij Heen en Weer een weg heen en terug, maar bij terugkeer op het centrale punt slaat men nu bij voorkeur rechtsaf om vervolgens deze nieuwe weg heen en terug te rijden en wederom rechtsaf te slaan. Rechtsaf slaan heeft de voorkeur in verband met de veiligheid. Op deze wijze ontstaat er wederom de mogelijkheid om een intervaltraining te organiseren waarbij onderscheid gemaakt kan worden in de lente van het in te rijden deel, dan wel de intensiteit waarmee er op een bepaald weggedeelte wordt gereden. Als extra vaardigheid kan in dit geval goed de bochtentechniek meegegeven worden. Vereiste is dan wel dat we de oefening ook een tijdje linksom uitvoeren waarbij het aspect veiligheid extra aandacht vereist.

Vierkant-principe

Hierbij rijden de sporters bij voorkeur rechtsom over vier verschillende wegen waardoor men een blokje rijdt. Ook hier geldt dat men de sporters afhankelijk van het doel de training op de verschillende stukken met een andere intensiteit kan laten rijden.

Al deze bovengenoemde organisatievormen kunnen al naar gelang ruimte of het niveau van de groep op verschillende wijze worden uitgevoerd als individu, tweetallen, drietallen of totale groep. De organisatievormen zijn erop gericht om als trainer goed contact te kunnen maken en controle te houden over de renners en hoe zij de training uitvoeren. Tevens kan op deze wijze eenvoudiger gedifferentieerd worden hetgeen voor de verenigingstrainer met uiteenlopende niveaus van sporters enorm belangrijk is. Een dergelijke organisatievorm kan ook prima gebruikt worden tijdens een lange duurtraining wanneer één of meerdere sporters even een rustpauze zouden moeten krijgen. De anderen kunnen dan, middels een van de organisatievormen, doorgaan met trainen zonder ook verplicht te moeten wachten.

Bekijk hier meer trainingsvormen die kunnen worden gebruikt binnen het wegwielrennen.