Overeenkomsten en vergoedingen

Vrijwilligersvergoedingen

Een vrijwilligersvergoeding kan door iedere sportclub worden verstrekt, ongeacht de rechtsvorm en eventuele belastingplicht voor de vennootschapsbelasting. Wanneer voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden, kunnen vrijwilligersvergoedingen worden gegeven zonder dat de vereniging loonkosten moet afdragen of de vrijwilligers de vergoeding moeten opgeven bij de belastingdienst. De vrijwilligersvergoeding mag maximaal € 150 per maand én € 1.500 per jaar bedragen. Dit houdt in dat vrijwilligersvergoedingen dus niet marktconform zijn.

Indien een van deze twee maxima wordt overschreden, wordt het bedrag bij het inkomen van de vrijwilliger opgeteld en moet deze daarover inkomstenbelasting betalen. De vrijwilliger kan door hem aantoonbaar gemaakte kosten, die binnen de regels van de fiscale wetgeving geaccepteerd zijn, op het inkomen in mindering brengen. Meer informatie over de vrijwilligersvergoeding is te vinden op de site van de belastingdienst.

In principe hoeft de vereniging, ook als er gewerkt wordt met een vergoeding op basis van uurloon, geen administratie hiervan bij te houden. Dit is echter wel het geval als de vergoeding van de vrijwilliger wordt gegeven op basis van declaraties. In dat geval is het raadzaam bonnetjes en rekeningen e.d. te bewaren. 

Op de site van Sportwerkgever worden de vrijwilligersvergoedingen breder uitgelegd en toegelicht aan de hand van een aantal voorbeelden. Klik hier om op hun site meer te lezen. Ook de Sportservice Zwolle heeft een pagina gewijd aan vrijwilligersvergoedingen

Vrijwilligersovereenkomsten

Om onduidelijkheden te voorkomen en het vrijwilligersbeleid te professionaliseren, is het verstandig om afspraken met vrijwilligers vast te leggen in een overeenkomst. In zo’n overeenkomst staan afspraken over bijvoorbeeld de inhoud van de werkzaamheden, de onkostenvergoeding en verzekeringen: zaken die niet alleen relevant zijn voor werknemers met een dienstverband maar ook voor vrijwilligers. Beide partijen – zowel de vrijwilliger als de sportvereniging – weten zo precies wat hun rechten én plichten zijn. En dat is wel zo duidelijk. Vrijwillig en vrijblijvend zijn nu eenmaal geen synoniemen.

Klik hier om een voorbeeldovereenkomst te downloaden. Daarnaast is ook op de website van de WOS een voorbeelddocument te vinden dat gebruikt kan worden voor het opzetten van je eigen overeenkomsten. Op diezelfde site zijn ook voorbeelden te vinden van overeenkomsten die gesloten kunnen worden met bijvoorbeeld trainers. Kijk hier voor een overzicht van alle beschikbare voorbeelden op de site van WOS.

Meer informatie

  • Download hier een voorbeeld van een vrijwilligersovereenkomst.