Prijzenschema

 In de Jaarlijkse Besluiten zijn voor de verschillende categorieën wedstrijden zowel minimale als maximale prijzenschema’s opgenomen, afhankelijk van het type wedstrijd, het aantal deelnemers en de deelnemende categorieën. Kijk in de Jaarlijkse Besluiten onder ‘prijzenschema’s/juryvergoedingen’ om de details te lezen aangaande de prijzengelden. Voor wedstrijden op de Internationale Kalender gelden de reglementen van de UCI. Kijk hiervoor op de site van de UCI onder 'publications'. 

Met ingang van 2015 zijn alle prijzenschema's aangepast, waardoor alle bedragen op 0 of 5 euro eindigen. Op deze manier is het voor de organisatoren makkelijker om schema's samen te stellen voor de enveloppen.