Privacywetgeving

Als we goed zouden kijken naar de meeste communicatie-uitingen van wielerverenigingen en ze zouden toetsen aan de privacywetgeving, zou de conclusie zijn dat het overgrote deel van de verenigingen zich schuldig maakt aan overtreding van deze wet. Er bestaan namelijk strikte regels omtrent de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens. Maar in hoeverre moet je je hier als vereniging mee bezig houden?

Foto's

Officieel mogen personen - en daarmee dus ook de leden van je club - niet zonder toestemming herkenbaar worden afgebeeld in openbare uitingen, dus bijvoorbeeld via een foto op je website. Doe je dit wel, dan heb je hier aantoonbare toestemming voor nodig. Gelukkig wordt er in de realiteit vaak gegekeken naar in hoeverre er sprake is van zorgvuldigheid en proportionaliteit. Dit houdt echter dus wel in dat je als vereniging goed nadenkt over de gepastheid van het gebruik van foto's van leden. Om dit onderwerp binnen je vereniging juridisch beter dicht te timmeren, is het aan te raden in het aanmeldformulier voor nieuwe leden een vraag te verwerken voor goedkeuring van het gebruik van foto's met hun afbeelding in de communicatie. Meer over het gebruik van foto's lees je in dit artikel op Sportnext.

Informatie over leden

Ook informatie over leden mag je niet zomaar online publiceren. Dit geldt niet alleen voor adresgegevens, maar ook voor bijvoorbeeld een tussenstand van een competitie. Wel is de wetgeving omtrent dit onderwerp versoepeld; je hoeft tegenwoordig geen melding meer te maken aan het College Bescherming Persoonsgegevens dat je dit doet. 

Ledenadministratie

Volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens dien je als vereniging bij het aanleggen van een ledenadministratie op een behoorlijke en zorgvuldige wijze om te gaan met de persoonsgegevens van je leden. Daarnaast mag je de vergaarde informatie alleen maar verwerken voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Ook ben je verantwoordelijk voor een goede bescherming van de persoonsgegevens. Wil je de ledenlijst of informatie uit deze lijst verstrekken aan derden, dan moet je hiervoor toestemming hebben van de leden. Meer informatie over je precieze rechten en plichten aangaande de privacy en de ledenadministratie lees je hier in een uitgebreid artikel of hier op de website van het CPB.

Meer informatie

  • Lees meer over het gebruik van foto's in dit artikel op Sportnext.
  • Uitgebreide informatie over de privacywetgeving en ledenadministratie lees je hier in een artikel of hier op de website van het CPB.