Seksuele intimidatie

Helaas is ook de sportwereld niet gevrijwaard van seksuele intimidatie. Het is daarom van groot belang om te weten wat er wordt verstaan onder seksuele intimidatie, wat je kunt doen om het te voorkomen en wat je moet doen in het geval van seksuele intimidatie binnen je sportomgeving. Onderstaande feiten over seksuele intimidatie zijn afkomstig van NOC*NSF;

  • Seksuele intimidatie gaat uit van de beleving van de betrokken partij. Het gaat dus niet om de bedoeling, maar concreet om hoe iets ervaren wordt;
  • Seksuele intimidatie is vaak gebaseerd op machtsverschillen;
  • Ruim 70% van de slachtoffers is vrouw;
  • 89% van de slachtoffers is sporter, waar 75% van de beschuldigden trainer of coach is. 90% van de beschuldigden is een man.

NOC*NSF heeft in samenwerking met de bonden een structuur opgezet om seksuele intimidatie in de sport te voorkomen en waar nodig hulp te kunnen bieden. Deze structuur bestaat onder meer uit vertrouwenspersonen, gedragsregels en registratiesystemen voor plegers. Meer informatie over de maatregelen van het NOC*NSF is  hier te lezen. Klik hier om meer te lezen over wie je kunt benaderen om problemen aan te kaarten.

Speciaal voor verenigingen is een Toolkit opgesteld voor het omgaan met seksuele intimidatie. Deze lees je hier. Ook bestaat er een informatiemap voor trainers en ouders. Als trainer is het verstandig deze informatiemap door te nemen; ook ouders kunnen een speciale versie van deze informatiemap lezen.

Meer over het verbeteren van de sociale veiligheid op de vereniging lees je hier.