Sporten met griep of koorts

Verkoudheid, hoofdpijn, koude rillingen.. We herkennen ze allemaal, de symptomen van een beginnende verkoudheid of griep. Niets is zo vervelend voor een sporter om in voorbereiding op of tijdens het seizoen geveld te worden door een verkoudheid, en het liefst trainen de meeste sporters dan ook 'gewoon' door. Maar is dat dan verstandig?

Of dit verstandig is of niet, hangt af van de ziekteverschijnselen die aanduiden of het hier om een normale verkoudheid of om de griep gaat. Sportzorg heeft hiervoor de 'nek-check' in het leven geroepen; klachten boven de nek duiden op een verkoudheid, waarbij (zij het gematigd) doorgetraind kan worden, en klachten onder de nek duiden op de griep. Wanneer er sprake is van griep, wordt afgeraden om te sporten. In het geval van griep is er sprake van een virusinfectie die in het ergste geval kan overslaan naar de hartspier. Daarom is rust houden cruciaal; voor elke dag dat je ziek bent geweest, is het verstandig twee dagen niet te trainen. Op die manier is het virus ook echt uit het lichaam verdwenen en kan de sporter weer volledig gezond de training hervatten.

Begeleid je renners die te maken hebben met griep en verkoudheid door kritisch te kijken naar de ziekteverschijnselen en ze duidelijk te maken dat fanatiek willen doortrainen tijdens ziekte, geen enkel nut heeft. Fanatieke sporters vinden het vaak lastig gas terug te nemen en goed naar hun lichaam te luisteren; begeleid je renners hierin en wijs ze op de gevaren die doortrainen tijdens ziekte met zich meebrengen. Zo leren ze in te zien dat rust de beste oplossing is.

 

Deze informatie is afkomstig van Sportzorg.

Meer informatie