Sportiviteit en respect

Door middel van het sportbrede programma ‘Naar een veiliger sportklimaat’ (VSK) wordt met behulp van ondersteuningsprogramma’s en bewustwordingscampagnes aandacht gevraagd voor sportiviteit en respect in de sport.

Zowel bonden als verenigingen zetten zich in voor het streven naar een veilig sportklimaat. Zo worden er onder meer kant-en-klare sessies aangeboden aan verenigingen en best practices die door het hele land gedeeld worden. Kijk voor meer informatie over het programma op www.veiligsportklimaat.nl of lees hier welke programma's je vereniging kan volgen om aandacht voor dit onderwerp te vergroten.