Sportservicebureaus

Provinciale sportraden begeleiden organisaties, verenigingen en instellingen die zich bezighouden met sport en bewegen in verschillende provincies. Ze doen dit onder meer door het geven van advies, voorlichting en ondersteuning door sportconsulenten. Deze ondersteuning is erg breed; van vrijwilligersbeleid tot wet- en regelgeving; sportservice Nederland kan voor veel verenigingen in veel situaties van meerwaarde zijn. Het sportservicepunt is daarnaast vaak de link tussen de landelijke en de lokale sportwereld. Bepaalde sportservicepunten hebben een aparte consulent voor de sport voor mensen met een handicap in de provincie.

De 12 sportraden/sportservicepunten die er in Nederland zijn, zijn de volgende: