Tabakswet

Wat sterk in verband staat met de Drank- en horecawet, is het rookbeleid. Naast dat dit een eigen verantwoordelijkheid is van elke vereniging aangaande een gezonde sportomgeving, bestaan er ook veel wetten omtrent het toestaan van het roken in en om een openbare (sport)accommodatie. De afgelopen jaren is de aandacht voor deze onderwerpen verder toegenomen en zijn de regels verscherpt. 

Wetgeving

Sinds 2008 is de gehele horeca rookvrij. Omdat ook sportkantines hiertoe gerekend worden, geldt ook hiervoor dat deze rookvrij dienen te zijn. Dit houdt in dat in de sportkantine niet gerookt mag worden, behalve in speciaal daarvoor aangewezen en afgesloten rookruimten. In deze rookruimten mag niet bediend worden, daarnaast mag er buiten deze rookruimten geen hinder of overlast van tabaksrook zijn.

Roken in de openlucht is wel toegestaan. Roken op een buitentribune of op een buitenterras is ook toegestaan als er een overkapping of een afscheiding aan de zijkant is. Voorwaarde is wel dat in ieder geval één van de zijden van het terras of de tribune volledig open is. Wanneer deze Tabakswet overtreden wordt, riskeert de vereniging (en dus niet de overtreder) een boete die op kan lopen tot duizenden euro’s. Meer informatie over de tabakswet is te vinden in dit document van NOC*NSF.

Meer informatie

  • Lees hier meer informatie over het rookbeleid en de Tabakswet in een document van NOC*NSF.