Talentontwikkeling: registratie

De 'Kijkwijzer talentherkenning en -ontwikkeling' is speciaal ontwikkeld voor het op een eenduidige manier registreren van eikpunten in de ontwikkeling van sporters. Hieraan gekoppeld is het Riders Dossier; een opzet van een rennersdossier waarin zowel de mentale als fysieke progressie vastgelegd kan worden. Deze documenten vormen een aanvulling op het gebruik van logboeken en jaarplannen zoals deze hier beschreven worden.

Beide documenten zijn makkelijk en handzaam in gebruik en zijn een eerste laagdrempelige opstap naar een volledig talentvolgsysteem.

Meer informatie