Veiligheid

De eerste voorwaarde voor het organiseren van een training is een goede veiligheid. Het begrip veiligheid is echter een breed begrip dat op verschillende facetten invloed heeft. Globaal kunnen we twee types veiligheid onderscheiden die van belang zijn bij het organiseren van een training;

 • Sociale veiligheid;
 • Fysieke veiligheid.

Hieronder zal kort besproken worden op welke manier je erop kunt toezien dat beide soorten veiligheid gewaardborgd worden tijdens de trainingen. Hierbij zal je vaak doorverwezen worden naar andere pagina's op dit Kennisplatform.

Overleg ook met het bestuur en andere trainers hoe jullie de veiligheid van jezelf, je leden en derden kunt vergroten door het nemen van bepaalde maatregelen.

Sociale veiligheid

Een veilige sportomgeving is een omgeving waarin elke sporter op een fijne manier kan genieten van de sport in een veilige omgeving, waar respect voor elkaar en sportiviteit hoog in het vaandel staan. Incidenten, geweld, respectloos gedrag en het overtreden van elkaars grenzen krijgt geen plek.

Maar hoe geef je als trainer een plek aan sportiviteit en respect binnen de vereniging? Hoe ga je om met vervelende situaties, en belangrijker nog: Hoe kunnen ze voorkomen worden?

 • Lees hier de beroepscode voor coaches, opgesteld door NLCoach;
 • TV Sportplezier is een initatief dat draait om het behouden van plezier in de sport door kinderen. Op deze site zijn onder andere ook tools te vinden over het alert zijn op sportief gedrag tijdens en rondom het sporten.
 • In het kader van Naar een Veiliger Sportklimaat biedt de Academie voor Sportkader regelmatig relevante bijscholingen aan voor trainers, bijvoorbeeld betreffende het trainen en coachen van pubers, het positief coachen en trainen van jongeren met gedragsproblematiek. Kijk hier voor een overzicht
 • Lees meer over het voorkomen van seksuele intimidatie en hoe je als trainer vervelende situaties kunt voorkomen;
 • In samenspraak met de vereniging kun je een gedragscode opstellen om zo sportiviteit en respect op je vereniging te verbeteren.

Fysieke veiligheid

Als trainer ben je verantwoordelijk voor het waarborgen van de veiligheid van de renners die deelnemen aan je training. Onderstaande tips kunnen je hiermee helpen;

 • Ga na of het materiaal en de kleding van de renners in orde is. Daarvoor kun je dit document gebruiken;
 • Wees alert op mogelijke blessures. Lees hier meer over blessures en het voorkomen ervan;
 • Als trainer heb je een grote invloed op het trainingsgedrag van de sporter. Voorkom overtraining door je te verdiepen in een adequate trainingsbelasting. Volg hierbij de richtlijnen van het KNWU Wielerplan en maak gebruik van jaarplannen en logboeken om de trainingsbelasting inzichtelijk te krijgen;
 • Verdiep je in de mogelijkheden om beter geschoold te raken op het gebied van EHB(S)O;
 • Wees je bewust van het feit dat je als trainer een voorbeeldrol hebt en laat dit ook zien in de manier waarop je je gedraagt op de openbare weg, in hoe goed je je kleding aanpast op de weersomstandigheden en hoe je je in een groep gedraagt.
 • In 2015 is de KNWU gestart met een veiligheidspilot voor de wegsport. Deze staat in het teken van gedragsverandering van de renners. Ook als trainer kun je in je trainingen aandacht besteden aan de veiligheid en de rol die de renners hier zelf in spelen. Hiervoor kun je ook de nieuwe map die ontwikkeld is vanuit VeiligheidNL gebruiken. Voor meer informatie over deze initiatieven kun je mailen naar veiligheid@knwu.nl.  

Meer informatie

 • Lees hier het artikel uit de Wielersport over de veiligheidspilot van de KNWU.