Verklaring omtrent gedrag

Een VOG is één van de maatregelen die je als vereniging kunt nemen om de kans op Seksuele Intimidatie binnen je vereniging te verkleinen. Een steeds groter aantal sportverenigingen vraagt al een VOG van hun betaalde krachten of vrijwilligers.

Hoewel het moeilijk is om 100% te voorkomen dat Seksuele Intimidatie plaatsvindt, zijn er wel een aantal maatregelen die je als sportvereniging kunt nemen om de kans op ongewenst gedrag binnen de club te verkleinen.  Het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van personen met een functie binnen de club is één van deze maatregelen. Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld training geven op de vereniging.

Het is belangrijk dat iedereen, en met name minderjarigen en kwetsbare groepen, in een veilige omgeving kunnen sporten. Als sportvereniging is het een taak om maatregelen te nemen die Seksuele Intimidatie kunnen voorkomen. De VOG is één van de mogelijke maatregelen. Het verplicht stellen van een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van bijvoorbeeld (nieuwe) trainers en of begeleiders. En het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan met kinderen, een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen. Door als vereniging een VOG te verlangen van iedereen die in zijn functie in aanraking komt met kinderen of kwetsbare groepen, laat je zien dat je de veiligheid van je leden serieus neemt.

Aanvraagprocedure 

Vanaf 1 januari 2015 is het eenvoudiger om VOG’s aan te vragen. Erik Lenselink, manager Sportontwikkeling bij NOC*NSF: “Sportclubs die voor hun vrijwilligers gratis VOG’s willen aanvragen, kunnen zich vanaf het nieuwe jaar aanmelden op de website www.gratisVOG.nl. Door het beantwoorden van enkele vragen kan bepaald worden of ze voldoen aan de voorwaarden om mee te doen aan de regeling gratis VOG. Als de aanmelding wordt goedgekeurd door het ministerie van Veiligheid en Justitie, dan kunnen de vrijwilligers van die organisatie gratis digitaal VOG’s aanvragen. Daarmee vervalt dus het betalen en bij NOC*NSF declareren van de VOG en wordt het een stuk eenvoudiger.” 


VOG’s die in 2014 zijn aangevraagd, kunnen tot 1 maart 2015 worden gedeclareerd bij NOC*NSF. Na 1 maart kunnen de VOG’s niet meer worden gedeclareerd. Het is nog steeds mogelijk om de VOG via de gemeente of (rechtstreeks) digitaal aan te vragen. Echter, de VOG is alleen gratis wanneer vooraf goedkeuring is verkregen dat de organisatie deel mag nemen aan de regeling gratis VOG (via aanmelding op www.gratisvog.nl).

Om in aanmerking te komen voor de regeling, moeten sportclubs een breder preventief beleid hebben. “Voorbeelden van die maatregelen zijn het hanteren van de gedragsregels voor begeleiders, een goed aannamebeleid, zoals het checken van referenties en zorgen dat een begeleider onder het tuchtrecht van de bond valt en het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon. Zo werken we met z’n allen aan een veilig sportklimaat" aldus Lenselink.