Voor- en nabespreking

Tijdens de wedstrijd sta je als trainer aan de zijlijn en kun je geen invloed meer uitoefenen op je atleten. Tijdens de voorbespreking heb je de kans om de wedstrijd met je sporters te bespreken en ze de belangrijke zaken mee te geven.

Na afloop van de wedstrijd kan je tijdens een (gezamenlijke) nabespreking de wedstrijd weer bespreken. Hierin kan je terugkoppelen op de renners wat je tijdens de wedstrijd van ze hebt gezien en aan ze vragen wat ze er zelf van vonden. Hieronder een aantal zaken waar je aandacht aan kunt besteden bij de voorbespreking;

  • Teamdoelen;
  • Individuele doelen;
  • Tactiek;
  • Verwachte tactiek concurrenten;
  • Concurrenten;
  • Parcours;
  • Invloeden van weer op parcours en wedstrijdverloop.

Nabespreking

Na de wedstrijd zitten de atleten vaak vol emoties. Hierdoor is het verstandig om wel een nabespreking te houden, maar wel nadat de eerste emoties bekoeld zijn. In de nabespreking kan teruggekoppeld worden naar wat in de voorbespreking besproken is, en in hoeverre de gestelde doelen bereikt zijn. Belangrijk is hier om op een opbouwende manier feedback te geven; ga niet uit van wat er misging, maar wat er goed ging. Concludeer niet alleen hoe zaken verlopen zijn, maar ook hoe dit komt en wat er de volgende keer anders gedaan kan worden om het dan wel goed te laten verlopen. Activeer de sporters in het evaluatieproces en laat de conclusies zoveel mogelijk uit henzelf komen.