VoorZorg Advies

Veiligheid is belangrijk bij wielerwedstrijden en toertochten. De Vereniging voor Sportgeneeskunde heeft daarom in samenwerking met organisatoren van sportevenementen, sportbonden en zorgverleners een online tool ontwikkeld. Met deze tool kunnen organisatoren op een eenvoudige manier advies inwinnen om hun evenement sportmedisch veilig op de kaart te zetten. Dit advies is dus niet bindend of verplicht, maar geeft een goede indicatie in de voorbereiding op elk wielerevenement. Het gebruik van de tool is simpel: voorafgaand aan het evenement vul je een online vragenlijst in. Op basis daarvan volgt advies over onder andere:

  • communicatie/afspraken met hulpverleners/overheden
  • benodigde capaciteit medische hulpverlening
  • locatie en inhoud EHBO-posten
  • veilig parcours
  • aanwezigheid ambulance en/of vereiste medische apparatuur
  • calamiteiten (extreme weersomstandigheden)


Het advies is te verkrijgen via sportevenementen.sportzorg.nl

In de week na afloop van het evenement ontvang je een e-mail ter evaluatie. Daarin wordt gevraagd welke adviezen uit het VoorZorg advies zijn gebruikt, op welke punten is afgeweken en waarom. Ook wordt gevraagd naar het aantal ongevallen en letsels, om inzicht te krijgen in het risicoprofiel van het evenement. De uitkomsten worden gebruikt om het VoorZorg Advies te blijven ontwikkelen.

Deze tool is een goede aanvulling die gebruikt kan worden naast, en ter aanvulling van, het draaiboek voor het evenement en het calamiteitenplan.