Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligers zijn de spil van veel sportverenigingen. Toch bestaan er op vrijwilligersgebied veel problemen; veel verenigingen hebben een tekort aan vrijwilligers en zien zo hoe steeds dezelfde vrijwilligers steeds meer taken op zich moeten nemen.

Dit heeft deels te maken met de consumentering van de sport: de sportvereniging wordt door leden steeds meer gezien als een supermarkt waar je betaalt om voorzien te worden van de producten die de klant wil hebben. Anderzijds kunnen verenigingen vaak een grote slag maken op het gebied van vrijwilligersadministratie, -werving en waardering. Regelmatig komt het voor dat verenigingen pas op zoek gaan naar nieuwe vrijwilligers als dit echt nodig is, en dat deze nieuwe vrijwilligers aan hun lot worden overgelaten; dit werkt natuurlijk niet stimulerend voor de vrijwilligers.

Om het vrijwilligerswerk binnen je vereniging op orde te krijgen, is het vooral belangrijk te weten wat je van vrijwilligers verwacht en om zwart op wit te zetten hoe je beleid voor vrijwilligers eruit ziet. Vrijwilligers maken zo’n groot deel uit van de vereniging dat het eigenlijk raar is dat er op beleidsmatig niveau vaak zo weinig aandacht aan besteed wordt.

In het onderstaande document bieden we een kort overzicht van welke onderdelen aan de orde kunnen komen in je vrijwilligersbeleid. Aan de hand van de in dit document vermelde aandachtspunten kun je vervolgens zelf een vrijwilligersbeleid opstellen. Uiteraard staat het je vrij de onderdelen van het beleid aan te passen naar gelang de opzet van de vereniging hierom vraagt en kritisch te kijken naar de mate waarin waarop je vrijwilligersbeleid wilt professionaliseren.

Meer informatie

  • Download hier het stappenplan voor het opstellen van een vrijwilligersbeleid.