Zelfregulatie

Zelfregulatie is het vermogen van mensen om hun eigen gedachten en acties te sturen en beheersen. Zelfregulatie bestaat uit drie onderdelen; metacognitie (de cirkel voor het veranderen van gedrag die bestaat uit plannen, monitoren, evalueren en reflecteren), de motivatie (bestaande uit inzet en zelfvertrouwen) en het gedrag. Wanneer deze drie componenten goed worden uitgevoerd, heeft de persoon de beschikking over goede zelfregulatie. Vaak blijkt dat sporttalenten in een grote mate in staat zijn tot zelfregulatie; dit draagt bij aan het de snelheid van het leerproces waardoor talenten in kortere tijd meer leren.

Als trainer is het van belang op de hoogte te zijn van op welke manier zelfregulatie ten stand komt en sporters te kunnen helpen bij het ontwikkelen van een betere zelfregulatie. 

Meer informatie

  • Op SportKnowHowXL zijn er verschillende artikelen gewijd aan zelfregulatie. Kijk onder meer hier en hier om meer te lezen.
  • Op de website Topsporttopics wordt regelmatig aandacht besteed aan mentale training die atleten meer zelfvertrouwen kunnen geven. Selecteer voor een overzicht van artikelen over mentale training in de rechterbalk 'Mentale training'.
  • Afke van de Wouw is sportpsycholoog en heeft mentale trainingen opgesteld voor sporters die ze helpen bij het mentaal voorbereiden op en herstellen van een wedstrijd. Deze trainingen zijn te downloaden via sportsimagery.nl.
  • Ook NLcoach heeft een onderdeel in haar kenniscentrum gewijd aan mentale training.